IKT forvalter

Tilbake til ledige stillinger

IKT forvalter

Vestre Viken logo
Varighet:
Fast
Sted:
Drammen / Bærum
Søknadsfrist:
20.12.2019

IKT forvalter

LAB Avd for Laboratoriemedisin, Vestre Viken

Vi ønsker å styrke vårt IKT team i avdelingen og vil derfor ansette ytterligere en IKT forvalter for Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen har flere IKT systemer og hvilket ansvar som tillegges denne stillingen avklares i ansettelsesprosessen. Du vil jobbe i team med andre IKT forvaltere i avdelingen og er faglig underlagt IKT-leder i Avdeling for laboratoriemedisin. Hovedarbeidssted vil være Drammen eller Bærum.

Avdeling for laboratoriemedisin består at 8 seksjoner innen fagområdene biokjemi, mikrobiologi og blodbank. Det er totalt ca 300 ansatte fordelt på sykehusene Drammen, Bærum, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal sjukestugu.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid relatert til elektronisk henvisning og rekvirering fra primærhelsetjenesten til laboratorie- og røntgenavdelingene i Vestre Viken:
 1. Ansvar for systemene som brukes til dette, installere og supportere legekontorer som bruker systemene samt koordinere og informere om endringer
 2. Opplæring og oppfølging av legekontorer i bruk av systemer for elektronisk henvisning og rekvirering
 3. Ansvar for nødvendig validering av nye versjoner og endringer, inkludert koordinering av integrasjonstesting
 4. Kunnskap om drift og logistikk på laboratorieavdelingene i Vestre Viken
 • Koordinere bruk av Norsk Laboratoriekodeverk
 • Jobbe i team med andre IKT forvaltere i avdelingen
 • Arbeid med forvaltning av avdelingens laboratoriedatasystemer
 • Samarbeide med andre IKT forvaltere, IKT-leder og Sykehusparter for å sikre god kvalitet og systemsikkerhet
 • Sikre videreutvikling og forbedring av datasystemene

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som bioingeniør
 • Allsidig erfaring fra laboratoriearbeid, minimum 2 års praksis
 • Allsidig erfaring innen IKT knyttet til laboratoriefagene

Personlige egenskaper

 • Positiv og omgjengelig
 • Evne til å samarbeide, fleksibel og kunne arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert ,strukturert og nøyaktig
 • Trives med å arbeide i et hektisk miljø

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Gia Deyab, Systemansvarlig IHR, tlf. 45 48 66 84

Espen Jørstad, IKT leder, 92 23 15 67

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no