Kvalitetsrådgiver, Diakonhjemmet sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Kvalitetsrådgiver, Diakonhjemmet sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
01.10.2020

Kvalitetsrådgiver
Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet sykehus

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet sykehus AS er det ledig stilling som kvalitetsrådgiver. Stillingen er fast, 100 % og ledig omgående.

Avdeling for medisinsk biokjemi er tilknyttet sykehusets klinikk for medisinsk service. Avdelingen har 34 ansatte, de fleste bioingeniører. Vi utfører ca. 1,7 millioner analyser per år og er akkreditert etter NS-EN ISO 15189. Kvalitetsrådgiver har som oppgave å følge opp, tilrettelegge og arbeide med strategisk utvikling av det systematiske kvalitetsarbeidet ved avdelingen. Sykehuset har et eget kvalitetsnettverk som avdelingens kvalitetsrådgiver er inkludert i.

Vi legger stor vekt på faglig utvikling og har et arbeidsmiljø som er inkluderende med engasjerte medarbeidere.

Ansvar og oppgaver

 • Bidra til at kvalitetskrav oppfylles i henhold til lover, forskrifter og standarder.
 • Modernisere og videreutvikle avdelingens kvalitetssystem.
 • Initiere og koordinere interne revisjoner og bistå ved eksterne revisjoner, samt gjennomføre opplæring av interne revisorer.
 • Bistå i avviksbehandling og forbedringsarbeid.
 • Forberede og delta på avviksmøter.
 • Bidra med utvikling og oppfølging av kvalitetsindikatorer.
 • Bidra ved metodevalidering.
 • Initiere og følge opp risikoanalyser.
 • Koordinering og oppfølging av tilsyn, deriblant Norsk
 • Akkreditering.
 • Delegere oppgaver til assisterende kvalitetsrådgiver.
 • Delta i avdelingens daglige arbeid etter behov.

Krav til utdannelse

 • Autorisert helsepersonell, bioingeniørutdanning vil være en fordel.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Følgende kvalifikasjoner/egenskaper blir vektlagt

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid i en akkreditert virksomhet.
 • Kjennskap til NS-EN ISO 15189 eventuelt NS-EN ISO 17025 vil være en fordel.
 • Kjennskap til GDPR.
 • Interesse for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.
 • Analytisk og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.

Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Det gis 25. 000,- i tillegg for spesialistgodkjenning og 42.000,- i tillegg for mastergrad. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder May-Britt Solem, mobil 938 26 787
 • Enhetsleder Lise Kristensen, mobil 975 43 203

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.