Laboratoriekonsulent Noklus Asker og Bærum

Tilbake til ledige stillinger

Laboratoriekonsulent Noklus Asker og Bærum

Varighet:
Fast
Sted:
Bærum sykehus
Søknadsfrist:
23.06.2017

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har 9 230 medarbeidere, et budsjett på 9,1 milliarder i året og hovedadministrasjon i Drammen. Vestre Viken er organisert i åtte klinikker, med virksomhet på de fire somatiske sykehusene, Hallingdal sjukestugu, 17 ambulansestasjoner og en rekke større og mindre behandlingssteder innen psykisk helse og rus. Se mer på www.vestreviken.no

70 prosent stilling som laboratoriekonsulent

Noklus arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Se http://www.noklus.no/ 

Totalt 2.5 årsverk i Noklus er organisatorisk tilknyttet Vestre Viken (områdene Buskerud og Asker/Bærum).

Det er ledig 70% fast stilling som laboratoriekonsulent i Asker og Bærum, med mulighet for utvidelse av stillingsbrøk etter hvert.

 Arbeidsoppgaver

  • Stillingen er spennende og inspirerende, og krever mye selvstendig arbeid.
  • Stillingen krever en del reisevirksomhet.
  • Du vil få kontakt med andre yrkesgrupper, og vil inngå i et landsomfattende samarbeid i Noklus. 
  • Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Asker og Bærum. Organisatorisk er stillingen tilknyttet Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF.

Kvalifikasjoner

  • Det søkes etter autorisert bioingeniør, med relevant arbeidserfaring og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. 
  • Det legges vekt på evne til fleksibilitet, samarbeidsvilje, selvstendig jobbing og stå på vilje. 
  • Pedagogisk utdanning og erfaring med opplæring og veiledning, vil være en fordel. 
  • Den som ansettes må ha kunnskap i bruk av IT-verktøy som tekstbehandling og presentasjonsprogram. 
  • Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale.

Utdanningsretning

  • Bioingeniørfag

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Trude Steinsvik, mobil 906 57 900

Søknadsfrist: 23. juni 2017

Fullstendig annonse

Søk på stillingen