Ledende fagbioingeniør, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tilbake til ledige stillinger

Ledende fagbioingeniør, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Varighet:
Fast
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
08.12.2021

Ønsker du en spennende og lærerik jobb i vårt laboratorium?

Ledende fagbioingeniør – hematologi

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker.

Ved Laboratorium for medisinsk biokjemi har vi nå ledig stilling for:

Ledende fagbioingeniør i 100 prosent fast stilling fra 1. februar 2022.

Laboratorium for medisinsk biokjemi betjener sykehusets egne pasienter samt polikliniske pasienter. Laboratoriet utfører cirka 1 100 000 analyser årlig innen medisinsk biokjemi, immunologi, hematologi og koagulasjon. Avdelingen har poliklinikk som mottar pasienter til prøvetaking og EKG samt et osteoporoselaboratorium som utfører bentetthetsmålinger.

Hematologiseksjonen er utstyrt med automasjonslinje XN-9000 fra Sysmex og består av XN-20, XN-10 og en Tosoh G11. Senkning avleses på BD-Sedi40. Blodutstryk farges på RAL-stainer og til vurdering av blodutstryk har laboratoriet nylig anskaffet CellaVision DC-1.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, sosialt og hyggelig, og er preget av åpenhet og gjensidig respekt. Vi har tilpasset opplæring for alle nyansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for hematologiske analyser og HbA1c
 • Vurdering av blodutstryk
 • Oppfølging av kvalitetskontroll
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Vedlikehold / feilsøking
 • Veiledning/opplæring av (ny)ansatte og bioingeniørstudenter
 • Delta i den daglig driften av avdelingen
 • Stillingen er knyttet til laboratoriets vaktturnus med arbeid hver fjerde helg (ikke natt)
 • Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert bioingeniør
 • Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Praktisk erfaring fra fagområdet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud

Kontaktinformasjon

 • Gro M. Gulbrandsen, mobil 926 61 004

Se annonsen på easycruit.com

Søk på stillingen

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.