Metodespesialist / spesialbioingeniør - Hormonlaboratoriet

Tilbake til ledige stillinger

Metodespesialist / spesialbioingeniør - Hormonlaboratoriet

OUS logo
Varighet:
Fast
Sted:
Oslo universitets-sykehus, Aker
Søknadsfrist:
12.08.2018

Metodespesialist / spesialbioingeniør - Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Hormonlaboratoriet er organisert i avdeling for medisinsk biokjemi og er Norges største spesiallaboratorium for hormonanalyser. Laboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17025.

Hormonlaboratoriet benytter hovedsakelig analysemetoder som immunoassay med ulike deteksjonsprinsipper og kromatografi og massespektrometri. Repertoaret består av rundt 100 ulike hormoner og beslektede substanser.

Vi har ledig fast 100% stilling som metodespesialist (spesialbioingeniør) og søker etter kvalifisert person som skal delta i laboratoriets rutine- og utviklingsoppgaver innen analyser basert på luminescensimmunoassay. Metodespesialisten skal ha instrumentansvar for automatiske analyseinstrumenter og må derfor ha utdanning og/eller erfaring i bruk av denne type utstyr.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig bioingeniør grunnstilling eller vikariat av ulik varighet. Vennligst oppgi i søknaden om du også er interessert i vikariat.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Metodespesialisten har ansvar for analyser som utføres med helautomatiserte immunoassayinstrumenter, for tiden AutoDelfia og Liaison. Ansvarsområdet omfatter blant annet stoffskifteanalyser (TSH, FT4, T3 og T4) og biokjemiske markører som osteokalsin, benALP, aldorsteron og renin.
 • Utvikling/forbedring av analysemetoder i samarbeid med faglig ansvarlig og enhetsleder
 • Ansvar for opplæring av teknisk personale, studenter ol. innen eget ansvarsområde
 • Metodespesialisten er ansvarlig for at arbeidet utføres i henhold til laboratoriets kvalitetskrav, at gjeldende akkrediteringsstandard følges og at egne dokumenter oppdateres fortløpende
 • Avhengig av kompetanse kan det være aktuelt å legge IKT-ansvar knyttet til forvaltning og drift av deler av laboratoriedatasystemet til stillingen
 • Driftsmessige forhold kan føre til endring i ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Til stillingen søker vi bioingeniør med autorisasjon, gjerne med relevant tilleggsutdanning / mastergrad
 • Det forutsettes bred analytisk erfaring og det er en fordel med erfaring fra analysering av hormoner og hormonrelaterte substanser
 • Erfaring fra metoder basert på immunoassay og automasjon vektlegges
 • Det er en fordel med erfaring fra / utdanning innen kvalitetssikring og sertifisering / akkreditering og kompetanse innen metodeutvikling og metode- og instrumentvalidering

Utdanningsretning

 • Bioingeniørfag
 • Laboratoriefag
 • Utdanningstittel: Autorisert bioingeniør

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Hormonlaboratoriet søker kompetent, samarbeidsvillig og fleksibel person som trives med å arbeide i team men som samtidig har evne til å arbeide selvstendig
 • Teknisk innsikt og faglig nysgjerrig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Må være strukturert, jobbe nøyaktig og effektivt
 • Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Opplæring i et faglig godt miljø
 • Faglig fellesskap og kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ukentlig internundervisning
 • Dagarbeid og fri alle lør-/søn- og helligdager
 • Mulighet for fleksibilitet mht arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • For øvrig følger stillingen gjeldende regelverk i Oslo universitetssykehus HF
 • Sykehuset er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Kontaktinfo:

Venke Skeid
Seksjonsleder
tlf: 228 94 669 / 958 57 943

Sissel Reidun Eik Haave
Enhetsleder
tlf: 228 94 002

Søknadsfrist: 12. august 2018

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen

Bioingeniør i lederstilling? Din neste ansatte finner du ved å annonsere hos oss!

Over 90% av bioingeniørene leser Bioingeniøren. Vi presenterer stillingsannonser på papir, nettsiden og i sosiale medier. De beste kandidatene er kanskje ikke på aktiv jobbjakt. Hos oss treffer du også denne gruppen.

Se hva vi kan tilby!