Seksjonsleder - Sykehuset i Vestfold

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder - Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold logo
Varighet:
Fast
Sted:
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Søknadsfrist:
11.01.2019

Seksjonsleder - Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologisk avdeling

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Vår visjon er; et ledende laboratorium innen service, kvalitet og kompetanse.

Våre verdier; å vise respekt og omsorg for pasienter og medarbeidere.

Vår ledelsesfilosofi er forankret i relasjonsledelse der medarbeidere og ledere sammen danner en felles kultur.

Vi søker etter medarbeider som kan tenke seg å være leder av bakteriologisk seksjon.

Mikrobiologisk avdeling er organisert i tre seksjoner som ledes av avdelingssjef. Avdelingen er organisert i klinikk for medisinsk diagnostikk, KMD.

Avdelingen består av totalt 55 årsverk hvorav bakteriologisk seksjonen innehar 28 årsverk. Det utføres totalt årlig ca. 650.000 analyser. Avdelingen har 6,5 legeårsverk.

Seksjonen har åpningstid fra 08.00-19.30 på hverdager og fra 08.00-15.30 på lørdag og søn- og helligdager.

Bakteriologisk seksjon er i utvikling og det satses på å standardisere og automatisere arbeidsprosesser i tråd med utviklingen. Avdelingen er i gang med å bygge P-3 lab innen eksisterende lokaler. Seksjonen har høy faglig kompetanse og det er etablert fagteam på tvers av profesjoner.

Avdelingen er akkreditert etter NS-EN ISO 15189.

Seksjonsleder skal utvikle seksjonen videre både når det gjelder automatisering men også utvikling av medarbeidernes kvalifikasjoner og faglig kompetanse.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har totalansvar for personal og budsjett innen seksjonen og rapporterer til avdelingssjef. Det inngås årlige lederavtaler.
 • Seksjonsleder skal lede endringsprosesser/utviklingsprosesser
 • Være en del av lederteamet og bidra til utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Høyskole eller universitetsutdanning
 • Formell lederkompetanse eller ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra fagområde mikrobiologi

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nytenkende og endringsvillig
 • Engasjert og ambisiøs
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeid i spennende og utfordrende miljø
 • Hyggelige og høyt kompetente kollegaer i et engasjert og faglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Kontaktinfo:

Bodil Tidemand Ruud, avdelingssjef, tlf. 906 53 654

Søknadsfrist: 11. januar 2019

Annonse på webcruiter.no

Søk på stillingen