Seksjonsleder, Medisinsk Biokjemi, Sykehuset Namsos

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, Medisinsk Biokjemi, Sykehuset Namsos

Varighet:
Fast
Sted:
Namsos
Søknadsfrist:
02.02.2020

Seksjonsleder, Medisinsk Biokjemi, Sykehuset Namsos
Klinikk for medisinsk Service

Klinikk for medisinsk service skal levere nødvendige varer og tjenester av god kvalitet til sykehuset og primærhelsetjenesten slik at det gir støtte i diagnostisering og behandling av pasientene. Klinikken skal bruke offentlige midler kostnadseffektivt og jobbe aktivt for å ha et forsvarlig og godt arbeidsmiljø.

Klinikken er organisert på tvers av de to sykehusene, Levanger og Namsos, og består av en avdeling for laboratoriemedisin, en avdeling for steril forsyning og en avdeling for ergo-/ fysioterapi.

Laboratoriemedisin består av fire enheter: Medisinsk biokjemi (MB) -Namsos, Medisinsk biokjemi (MB)-Levanger, Blodbank (BB) og Medisinsk mikrobiologi (MM) Levanger.

Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189.

Seksjonsleder medisinsk biokjemi, 100% fast
Ved internt opprykk, vil annen stilling bli ledig. Oppgi hva det søkes på.

Stillingen er lokalisert til Laboratorium for medisinsk biokjemi, Sykehuset Namsos, Stillingen innehar administrativt ansvar for enheten i Namsos som består av MB og BB.

Seksjonsleder er ansvarlig for daglig drift, personell og oppfølging av regnskap ihht budsjett. Seksjonsleder har ansvar for at lover, regler og kvalitetsstyringssystemet blir fulgt opp og at laboratoriet er bemannet med kvalifisert personale til enhver tid.

Avdelingsleder er nærmeste overordnete. Seksjonsleder deltar i avdelingsråd og klinikkråd.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder skal sørge for utarbeidelse og ajourhold av turnus i RS-systemet, koordinere drift, rullering av personalet på de ulike arbeidsstasjonene, tilrettelegge for opplæring av medarbeidere og studenter / hospitanter, avviksbehandling, plan for internundervisning og delta i det daglige arbeidet ved behov mm. Viser for øvrig til stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som bioingeniør eller annen relevant utdanning
 • Lederutdanning og / eller ledererfaring
 • Relevant arbeidserfaring er ønskelig
 • Generelle dataferdigheter er ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddighet,
 • Endringsvilje
 • Evne til å jobbe i team
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et ungt og kreativt miljø med godt humør
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Foretaket har elektronisk søknadsbehandling og det oppfordres å fremme søknaden via Helse Nord-Trøndelag hjemmeside (www.hnt.no) – der du også vil finne fullstendig utlysningstekst.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Sissel Moksnes Hegdal, 74 09 81 33 / 990 32 626, mail: sissel.hegdal@hnt.no

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no