Seksjonsleder SKUP

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder SKUP

Noklus logo
Varighet:
Fast
Sted:
Noklus, Bergen
Søknadsfrist:
20.01.2019

Seksjonsleder SKUP - (100 % stilling) - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser - (NOKLUS)

Noklus er en kunnskaps- og forskningsbasert, ideell organisasjon med ca. 100 ansatte. Vi arbeider for kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser slik at disse blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Noklus har en solid posisjon i Norge ved at alle sykehus- og private medisinsk biokjemiske laboratorier, 99 % av alle legekontor og 95 % av alle sykehjem er deltakere hos oss. Noklus har hovedkontor i Bergen og lokalkontorer i alle helseregionene. Se også www.noklus.no

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Dette gjøres ved å organisere SKUP-utprøvinger som følger felles retningslinjer og inkluderer utprøving utført av de tiltenkte sluttbrukerne. SKUPs samarbeidsavtale er inngått mellom DEKS i Danmark, Noklus i Norge og Equalis i Sverige. Se for øvrig www.skup.org

Vi søker nå etter en entusiastisk, kreativ og løsningsorientert seksjonsleder. Noklus prioriterer høy faglig kompetanse, en aktiv og utadrettet virksomhet og et nært samarbeid med relevante fagmiljø internt og eksternt. Den som ansettes vil ha sin arbeidsplass på Noklus hovedkontor i Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av SKUP i Norge
 • Organisere utprøvinger
 • Samordne utprøvinger i Skandinavia
 • Ivareta sekretariatsfunksjon for SKUP

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og arbeidserfaring innenfor relevante fagområder for SKUP.
 • Erfaring fra arbeid i medisinsk laboratorium og/eller primærhelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssikring og statistikk og kompetanse innen relevante dataverktøy vektlegges
 • Må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilling og gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter
 • Løsningsorientert, utadvendt og omgjengelig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt

Vi tilbyr

 • Interessant arbeid i et hyggelig og faglig dyktig miljø.
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Arbeidssted Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Kontaktperson

Leder Sverre Sandberg - telefon 97 09 26 74 eller e-post: sverre.sandberg@noklus.no

Søknad sendes innen 20.01.19 på www.webcruiter.no