Spesialbioingeniør / Bioingeniør Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Spesialbioingeniør / Bioingeniør Ahus

Varighet:
Fast
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
01.03.2020

Spesialbioingeniør/Bioingeniør/ Overingeniør/Ingeniør med automasjonskompetanse
Prøvemottak/-takning, Akershus universitetssykehus HF

Spennende nyopprettet stilling for Spesialbioingeniør/Bioingeniør/Overingeniør/Ingeniør med god kompetanse på automasjon og god forståelse for IKT.
Avdelingen skal i løpet av 2020-2022 etablere en helt ny automasjonsløsning. Den nye løsningen blir større enn dagens løsning, og vi trenger derfor å styrke vårt team. Stillingen er tillagt seksjon for Prøvemottak som er ansvarlig for driften av automasjonsløsningen.

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi består av åtte seksjoner: Prøvetaking, Prøvemottak, Klinisk kjemi, Hematologi/Koagulasjon/Flowcytometri, Immunologi, Genteknologi, Medisinsk fag, forskning og utvikling og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank.

Avdelingen har 160 ansatte og utfører ca 7,6 millioner analyser årlig. Avdelingen er akkreditert i henhold til ISO/EN 15189.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i installasjon og verifisering av ny automasjonsløsning
 • Drift, feilsøking, problemløsning og support av automasjonsløsningen
 • Utføre endringer, oppgraderinger og konfigurering innen automasjonsløsningen
 • Lage statistikkrapporter
 • Prosedyreskriving og prosedyrerevidering
 • Opplæring av kollegaer, nyansatte og studenter
 • Tett samarbeid med avdelingsleder og seksjonsledere ved alle seksjonene i avdelingen, og med avdeling for Medisinsk teknologi og e-helse.

Kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper innen generell IKT, statistikk og bruk av statistikkverktøy
 • Det er ønskelig med erfaring fra drift av automasjonsløsning
 • Bioingeniør/Spesialbioingeniør må ha norsk autorisasjon
 • For spesialbioingeniør kreves relevant videreutdanning med 60 studiepoeng
 • Svært gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy grad av endringsvilje
 • Kunne organisere egen arbeidsdag målrettet og effektivt
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Tåle hektiske arbeidsdager og ha en positiv innstilling
 • Serviceinnstilt og behjelpelig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Variert og utfordrende arbeid med mulighet for faglig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø og kollegaer med mye kompetanse
 • Gode velferdstilbud for ansatte som f.eks hytteutleie, kultur- og fritidstilbud og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for personalbolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Line Bugge Klem Steffarud, mobil 97697301

Les annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.