Universitetslektor i medisinsk biokjemi

Tilbake til ledige stillinger

Universitetslektor i medisinsk biokjemi

Varighet:
Fast
Sted:
Trondheim
Søknadsfrist:
30.08.2021

Universitetslektor i medisinsk biokjemi

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som universitetslektor ved Institutt for bioingeniørfag.  

Ansvarsoppgavene for stillingen å lede og delta i undervisningsaktiviteter ved instituttet.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsaktivitetene ved instituttet er i hovedsak knyttet til bachelorprogrammet bachelor i bioingeniørfag og har et faglig tyngdepunkt i medisinsk laboratorieteknologi. Fagene som undervises har et stort innslag av laboratorieaktivitet og praktisk veiledning og undervisning på lab er en naturlig del av jobben i tillegg til teoriundervisning. Det samme er deltagelse i eksamensarbeid, studieplanarbeid og koordinerings- og utviklingsarbeid av undervisningsaktiviteter.

Den som ansettes vil i hovedsak få undervisningsansvar innen fagområdet medisinsk biokjemi, men forventes også å delta i undervisningsaktiviteter innenfor andre laboratoriespesialiteter og innenfor generelle kompetanser som kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og metodevalidering samt profesjonskunnskap og grunnleggende laboratorieferdigheter. Undervisningsansvar og oppgaver vil kunne variere ut fra instituttets til enhver tid gjeldende behov.

Den totale arbeidsplikten fordeles mellom undervisning og administrasjon. Fordelingen vil kunne variere, men over tid forventes det at om lag 80% av stillingen vil være relatert til undervisning og om lag 20% til administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet medisinsk biokjemi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

 • Du må ha utdanning på masternivå innenfor et bioingeniørfaglig relevant fagområde og ha autorisasjon som bioingeniør
 • Bred kunnskap og praktisk erfaring fra medisinsk diagnostisk laboratorium innen medisinsk biokjemi og eller inngående kjennskap til profesjonen og bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse.
 • Erfaring med metodeutvikling, metodevalidering, kvalitetsarbeid eller utviklingsprosjekter innenfor fagområdet er en forutsetning
 • Det er en forutsetning at du behersker norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring som fagansvarlig bioingeniør
 • Erfaring med kvalitetsrevisjoner
 • Kunnskap og praktisk erfaring fra en eller flere andre medisinsk laboratoriespesialiteter og/eller forskningslaboratorium

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi søker deg som 

 • jobber selvstendig og tar ansvar,
 • er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • er en god motivator med gode formidlingsevner, liker å veilede studenter og kan lede undervisnings- og utviklingsarbeid
 • har stor interesse for faglig utvikling av bioingeniørprofesjonen og er opptatt av undervisningskvalitet.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

I stillingen som uiversitetslektor kode 1009 vil du lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Lars G. Landrø, e-post lars.g.landro@ntnu.no.

Se hele stillingsutlysningen på jobbnorge.no

Søk på stillingen