Universitetslektor i medisinsk laboratorieteknologi / medisinsk biokjemi, NTNU Ålesund

Tilbake til ledige stillinger

Universitetslektor i medisinsk laboratorieteknologi / medisinsk biokjemi, NTNU Ålesund

Varighet:
Fast
Sted:
Ålesund
Søknadsfrist:
30.08.2021

Universitetslektor i medisinsk laboratorieteknologi / medisinsk biokjemi

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Institutt for biologiske fag Ålesund har ei ledig 100% stilling som universitetslektor i fagområdet medisinsk laboratorieteknologi. Stillingene er knytta til bioingeniør studieprogrammet. Vi søker deg som har oppdatert bioingeniørfaglig kompetanse innenfor fagområdet og samtidig høy motivasjon for å bidra til å utdanne dyktige bioingeniører.

Stillingen inngår i et team innen bioingeniørutdanningens fagområde medisinsk biokjemi, immunologi, Immunhematologi og transfusjonsmedisin og yrkesetikk for bioingeniører.

Stillingen rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes vil primært få ansvar for undervining innenfor fagområdet medisinsk biokjemi, men vil også delta i og få ansvar for andre fagområder i bioingeniørutdanningen.
 • Universitetsektorstillingen inneholder både teori undervisning, praktisk undervisning, laboratoriekurs og veiledning.
 • Stillingsinnehaver forventes sammen med andre ansatte knyttet til bioingeniørutdanningen å ivareta det faglige ansvaret for å gjennomføre undervisningen i samsvar med gjeldende studieplan for programmet.
 • Det er også forventet at den ansatte vil delta i fagutvikling og i utviklingen av undervisningsaktiviteter

Den totale arbeidsplikten fordeles på undervisning og administrasjon. Fordelingen er variabel men over tid forventes det omlag 80% av stillingen vil være relatert til undervisning og 20% til administrasjon. Det er ikke regulær forskningsrett eller plikt ved ansettelse som universitetslektor, men normalt kan undervisningsfrie perioder benyttes til forsknings- og utviklingsarbeid, herunder faglig oppdatering.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet medisinsk laboratorieteknologi/medisinsk biokjemi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

 • Du må ha utdanning på masternivå innenfor et bioingeniørfaglig relevant fagområde og ha autorisasjon som bioingeniør.
 • Praktisk erfaring som profesjonsutøver av bioingneiøryrket
 • Oppdatert og bred kunnskap om metoder som brukes i diagnostiske laboratorium innen medisinsk biokjemi og/eller transfusjonsmedisin, yrkesetikk for bioingeniører.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne både på norsk og engelsk. Undervisning på bachelornivå gjennomføres primært på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med analytisk kvalitetsovervåking og metodevalidering innen fagområdet medisinsk biokjemi. Bruk av statistiske verktøy.
 • Gjerne også praktisk erfaring fra andre medisinske laboratoariespesialiteter
 • Erfaring med formidling eller undervisning.
 • Dokumentert pedagogisk kompetanse. Dersom dokumentasjon ikke kan legges ved søknaden må den fremvises innen to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Personlige egenskaper

 • God formidlingsevne og motivasjon for undervisning.
 • Evne og trygghet til å arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å håndtere mange samtidige arbeidsoppgaver og perioder med høy arbeidsbelastning
 • Evne til å se muligheter og arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Du har stor interesse for faglig utvikling av bioingeniørprofesjonen og er opptatt av undervisningskvalitet.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 i Statens lønnsregulativ vil du lønnes pr.år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Tove Havnegjerde tove.havngjerde@ntnu.no, tlf. 70161317/95082053.
 • Studieprogramleder for Bachelor i bioingeniørfag Bente Alm, bente.alm@ntnu.no, tlf. 70161457.

Les hele stillingsutlysningen på jobbnorge.no

Søk på stillingen