Lab-Liv #10

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.