Lab-Liv #24

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.