Lab-Liv #25

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.