Lab-Liv #32

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.