Lab-Liv #39

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.