Lab-Liv #43

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.