Kvalitetsforum - nettverk gjort enkelt

Fagstyret mener

Kvalitetsforum - nettverk gjort enkelt

Man trenger ikke finne opp kruttet på nytt hver gang, man kan heller forhøre seg med andre om hvordan de har løst sine utfordringer. For eksempel gjennom BFIs diskusjonsforum for kvalitetsutvikling og akkreditering.

Publisert

Endret

«Let først, spør etterpå» sa alltid mamma da jeg var liten og skulle ha tak i noe jeg ikke visste hvor var. Det meste har sin plass, og bruker man logikk er det mye man kan finne igjen selv på fremmede plasser. Ordtaket kan benyttes i eget hus, andres hus, på jobb, bedrifters hjemmesider og mer.

Nye nettsider

NITOs hjemmesider er intet unntak. www.NITO.no har nylig kledd seg i ny drakt. Det samme gjelder Bioingeniøren, som også har fått nye nettsider. Jeg synes resultatet er blitt veldig bra. Sidene er ryddige, oversiktlige og lette å lete i.

Ingen kan alt, men alle kan noe, og en av de beste måtene å spørre alle bioingeniører på er via kvalitetsforumet.

Jeg er innom NITOs sider relativt ofte, men det varierer sikkert mye fra medlem til medlem hvor ofte man er innom og utforsker NITOs hjemmesider. Derfor er det viktig at de er lette å søke i. Jeg har nesten glemt hvordan de gamle sidene så ut. Noen av veiene til diverse informasjon har sikkert forandret seg, og da til det bedre.

Lete, spørre, finne

I det siste har jeg lest meg opp på spesialistgodkjenning steg for steg: Hvordan få godkjenning av faglige kurs, gamle artikler i Bioingeniøren, medlemsfordeler og kurskalenderen for å nevne noe. Det er mye informasjon tilgjengelig på den store verdensveven og ellers i arbeidslivet, men hvor lenge er det meningen at jeg skal lete før jeg kan spørre? Og hvem skal jeg spørre?

Diskusjonsforumet 

Ingen kan alt, men alle kan noe, og en av de beste måtene å spørre alle bioingeniører på er via kvalitetsforumet. BFIs rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering (RUFKA) er ansvarlig for Diskusjonsforumet for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier. I tillegg til RUFKA er de syv andre rådgivende utvalgene oppfordret til å være innom sine fagfelt jevnlig for å bidra i diskusjoner og svare på spørsmål. Som om ikke det var nok, er rådgiverne i BFI kjent for å svare på det de kan.

Ditt nettverk

Diskusjonsforumet er en del av nettverket ditt som bioingeniør. Jo mer alle benytter seg av det, jo bedre blir innholdet. Istedenfor å vente til kurs og konferanser med å ta opp temaer som for eksempel regler ved autovalidering, frysesnitt ved kjent smitte, skal man droppe hanskebruk eller ikke, antall døgn ved inkubering av anaerobe skåler, interne eller eksterne kvalitetskontroller og så videre, kan man ta debatten via diskusjonsforumet på nettet. Det samme gjelder prosedyreskriving, videreutvikling av faget samt å holde seg faglig oppdatert.

Alt dette er kvalitetsarbeid og alt dette er det typisk for en bioingeniør å jobbe med og ha spørsmål rundt i løpet av en arbeidsdag. Hvorfor må man finne opp kruttet på nytt hver eneste gang? Kan man ikke heller forhøre seg med andre om hvordan de har løst sine utfordringer? På denne måten kan de som «sitter fast» spare mye tid som de heller kan bruke på andre arbeidsoppgaver eller faglig utviklingsarbeid.

Laboratoriene er ulike, ressursene er ulike, men nettverket er det samme og det er felles. Ta del i det! Bruk de kanalene du har tilgjengelig. NITOs hjemmesider og RUFKAs diskusjonsforum er et godt utgangspunkt. Det er opp til deg å ta del i arbeidet og aktivt jobbe for et godt nettverk oss bioingeniører imellom!

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Kvalitetsutvikling, NITO