Ledere må oppmuntre til publisering

Fagfeller er andre forskere, som gir tilbakemelding på manuskriptet som ønskes publisert. (Bildet er arrangert). Arkivfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Fagstyret mener

Ledere må oppmuntre til publisering

Prosessen frem mot publisering er lærerik. Jeg sier ikke at det er enkelt, men gøy er det, skriver Gro Jensen.

Publisert

Endret

Min viktigste oppgave som leder er å sørge for best mulig behandling til våre pasienter. Jeg vet ikke om noen bedre måte å gjøre det på enn å prioritere fagutvikling, forskning og rekruttering av dyktige bioingeniører. I tillegg er en av våre lovpålagte oppgaver å drive forskning. I den forbindelse mener jeg at det er en lederoppgave å oppmuntre til publisering.

Bioingeniøren ble i 2007 godkjent som vitenskapelig tidsskrift (nivå 1). Bladet publiserer jevnlig fagfellevurderte artikler innenfor de forskjellige laboratoriespesialitetene. Alle laboratorier møter problemstillinger som kan være utgangspunkt for et lite eller større forskningsprosjekt. Kanskje kan din problemstilling publiseres her, og kanskje blir det starten på en spesialistgodkjenning, en bacheloroppgave eller en mastergrad?

Vitenskap innebærer å formidle funn

Publisering av forskningsresultater er en meget viktig del av selve forskningsprosessen - og offentliggjøring av resultater er nødvendig for debatt. I tillegg muliggjør publisering etterprøving av resultater fra andre forskningsstudier. Vi har en moralsk plikt til å dele våre resultater med andre, også der forskningsresultatene ble annerledes enn forventet.

Forskning og publisering er en prosess hvor selve laboratoriearbeidet (datainnsamlingen) spiller en viktig rolle. Vitenskap består av hypoteseformulering, dataanalyse og konklusjoner. Minst like viktig innebærer vitenskap det å formidle funnene. Da må det skrives og publiseres en fagartikkel i et vitenskapelig tidsskrift. Veien fra manuskript til publisert artikkel kan være lang og kronglete.

Fra idé til publikasjon

Hvis du vil publisere funnene dine må du først utarbeide et manuskript som redegjør for hva som er blitt gjort, funnet, og hvilken betydning dette har. Vitenskapelige artikler kalles manuskripter frem til publisering, etter publikasjon kaller man dem for artikler. Når man skal publisere er det viktig å vurdere hvilket tidsskrift artikkelen skal sendes til, og hvem som skal lese publikasjonen. Kravene til formatet finner du på nettsiden til tidsskriftet.

Manuskriptet sendes til det tidsskriftet man ønsker å publisere i. Tidsskriftets redaktør avgjør om manuskriptet skal forkastes eller sendes til fagfellevurdering. Fagfeller er andre forskere som har sagt seg villig til å vurdere om et vitenskapelig manuskript er bra nok for publisering. Dette er en delvis anonym prosess mellom forfatter og fagfelle som kan gå i flere «runder».

Ikke mist motet på grunn av tilbakemelding fra fagfellene. Husk at prosessen frem mot publisering er lærerik. Det er spennende for andre å lese om dine resultater, og det er en fin måte å promotere arbeidsplassen din på. Jeg sier ikke at det er enkelt, men gøy er det!

Til nå har jeg beskrevet systemet for publisering av vitenskapelige artikler. Det er også andre sjangre man kan publisere innen, som ikke har så strenge krav til oppsett. I Bioingeniøren publiseres det også en del fagartikler som ikke er fagfellevurderte, som FAG i praksis, fagkronikker og sammendrag av master- og doktorgrader.

Les også:

Jakten på de gode fagartiklene

Stikkord:

Forskning, Publisering