Bioingeniører må få økt lønn for spesialistgodkjenning

Kompetanse bør lønne seg. Foto: iStockphoto

Fagstyret mener

Bioingeniører må få økt lønn for spesialistgodkjenning

Hvert år får BFI nye spesialister, men ikke så mange som forventet. Manglende anerkjennelse og kompensasjon i form av økt lønn er hovedårsaken, mener Kjetil Jenset.

Publisert

Endret

Av KJETIL JENSET, nestleder i BFIs fagstyre

Lønnskompensasjon for spesialistgodkjenning må være tema for våre tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger i år. Tilbudet om spesialistgodkjenning for bioingeniører har eksistert siden 2008. Hvert år får vi nye spesialister, men ikke så mange som BFI forventet ved oppstarten. Vi mener at manglende anerkjennelse og kompensasjon i form av økt lønn er hovedårsaken.

Spesialist – et unikt konsept

Konseptet er unikt, der hensikten er å dokumentere kunnskap og kompetanse hos den enkelte, som er bygget opp over flere år. Tittelen, spesialistgodkjent bioingeniør, formaliserer dette. Den gis etter vedtak i BFIs spesialistkomité og må være innenfor et valgt fagområde som er relevant for arbeidsplassen.

Krever motivasjon

Å gå inn i et spesialistforløp kan være krevende. BFI anbefaler derfor den enkelte å gjøre dette i samråd med ledelsen på sin arbeidsplass, da det kan være avgjørende at arbeidsgiver spiller på lag, tar hensyn og kan tilrettelegge i størst mulig grad. Selv om dette skulle være på plass, er ikke det nødvendigvis nok motivasjon for mange. De savner tilbud om økt lønn for strevet.

Økt lønn er en viktig motivator for å gjøre en ekstra innsats

Enkelte arbeidsplasser prioriterer spesialistgodkjenning, både i form av å ha noen i et forløp hele tiden, samt at bioingeniører får økt lønn ved oppnådd godkjenning. Dessverre har vi arbeidsplasser uten fokus på dette i det hele tatt. Jeg vil tro at der man har et helhetlig system med tilrettelegging og økt lønn som belønning, så vil man også få flere spesialister.

Kompetanse må verdsettes

Når man som spesialist får økt lønn, underbygger dette betydningen av at økt kompetanse og kunnskap skal belønnes. Det signaliserer at dette er noe arbeidsgiver verdsetter. Dette vil være et målrettet tiltak av stor betydning for antall spesialister i framtida. Det er ingen fasit på hvor mye en bioingeniør bør få for sin spesialistgodkjenning. Det må likevel være et attraktivt beløp. Noen får kr. 25 000 ekstra årlig for sin spesialistgodkjenning, noe vi mener kan være et godt utgangspunkt.

Kunnskap er ferskvare. I motsetning til en mastergrad, må en spesialistgodkjenning fornyes innen fem år. Uten fornyelse mister man spesialistgodkjenningen, og eventuell ekstra lønn for denne. Det er verdt å merke seg også for arbeidsgiver. Skal spesialisten få beholde sin ekstra lønn, må hun, eller han, fortsette med sin kunnskaps- og kompetanseutvikling. Dette gjør denne ordningen spesiell og målrettet med tanke på investering i livslang læring og arbeidsplassens behov for fornyet kompetanse.

Spesialistgodkjenning må gi økt lønn

Økt lønn er en viktig motivator for å gjøre en ekstra innsats. Dårlig betalte bioingeniører vil fort legge merke til om det gis lønnsøkning for spesialistgodkjenning. Våre ledere og tillitsvalgte har viktige roller her. Ledere må signalisere at økt kompetanse skal gi økt lønn, og lønnskompensasjon må være tema for våre tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger. Målet må være at økt lønn automatisk følger spesialistgodkjenning.

Stikkord:

BFI, Lønn, Spesialistgodkjenning