Etiske tekster

Etikk

Etiske tekster

De fleste arbeidsplasser har utarbeidet etiske retningslinjer som skal bidra til bevisstgjøring og refleksjon. På min arbeidsplass ble det for en del år siden nedsatt en gruppe som skulle lage nytt ”normgrunnlag”.

Publisert

Endret

De valgte en helt ny utforming; et lite hefte med dikt og tekster som kan spore til etisk refleksjon i en travel hverdag. Jeg leser ofte i heftet og opplever gang på gang at tekstene setter i gang en prosess i meg. Jeg har derfor lyst til å dele dem med flere.

Etisk refleksjon

Vi har alle et sett med leveregler, en moral. Vi handler ut fra hva vi mener er rett, galt, ondt og godt. De fleste mener for eksempel at det er rett å stoppe for rødt lys og galt å snike på bussen. For mange oppleves det verdifullt å være ærlig, og de fleste forsøker å være oppmerksomme når menneskene rundt oss har det vanskelig. Etikk er refleksjon over moral. Å reflektere er å tenke om igjen, se på levereglene våre med nye øyne. Hverdagen er preget av vanetenkning og vi handler slik vi pleier å gjøre. Vi trenger en vekker, eller at noen stiller spørsmål ved det vi gjør, for å begynne å reflektere. Da må vi begynne å tenke igjennom prinsippene vi bygger på, holdningene som ligger bak, muligheten for å gjøre ting annerledes, hvem som berøres av valgene våre, og hvordan de berøres. Hvis vi er åpne for det, er det mange ting i hverdagen som setter denne prosessen i gang. For eksempel ei bok, en god samtale eller samspill med andre. Refleksjon kan bidra til at vi endrer våre handlingsmønstre. Selv om det er både utfordrende og vanskelig, oppleves det som utrolig tilfredsstillende.

Ord og tanker om hverdagsetikk

Heftet ”Ord og tanker om hverdagsetikk”, som ble utviklet på sykehuset der jeg jobber, er godt egnet til å sette i gang slike etiske refleksjoner. Innholdet er tredelt og handler om forholdet til pasienten, til kollegaer og til faget.

Pasienten
Jeg har stor glede og nytte av å lese sitatene som får meg til å tenke over hvordan jeg som helsearbeider retter min oppmerksomhet mot pasienten. For eksempel:
Hensynsfullhet fødes i hjertet og utvikles i hjernen.” (Inayat Khan).
Service er å få andre til å føle seg vel.” (Kjell B. Einarsen).
Når det kjem til stykket er det så lite som skal til, og det vesle har hjarte alltid visst.” (Olav H. Hauge).
Noen mennesker er for trette til å gi bort et smil. Gi dem av dine….Ingen trenger et smil mer enn den som ikke har flere å gi.” (Ukjent).

Kollegene
De gamle filosofene i antikken mente at etisk refleksjon var veien å gå for å bli bedre mennesker og forsøke å oppnå det gode liv. Refleksjon har også en annen viktig og praktisk funksjon. Når vi lever og samarbeider med andre mennesker må vi tilpasse oss. På arbeidsplassen som ellers i livet, er vi avhengige av godt samarbeid. Fravær av godt samarbeid går ut over både trivselen og arbeidsinnsatsen. I heftet vårt leser jeg:
”Den som eier storhet vet å gjøre andre store.” (Søren Kirkegaard).
”Før du sier noe, skal du spørre deg selv. Er det sant? Er det nødvendig? Er det sagt i kjærlighet?” (Ukjent).
”En spade og et vennlig ord bør aldri få anledning til å ruste!” (Ukjent).
”Bruk ikke andres eksempel som en unnskyldning for egne feil.” (Inayat Khan).
”Ros er som fjær. Et rosende ord i ny og ne kan gi et menneske vinger.” (Ukjent).

Faget
Uavhengig av hvilket fagfelt vi arbeider innenfor opplever vi at bioingeniørfaget er i stadig utvikling. Vi bidrar alle i større eller mindre grad til i hvilken retning og i hvilket tempo utviklingen skjer.
”Man lærer at tenke seg om og så handle forsiktigt; men flyktig som livet jo er, er det langt mere viktig at lære at handle forhastet – og gjøre det riktig.” (Piet Hein).
”Å være god er fint, men å lære andre hvordan bli gode er finere og mindre problematisk.” (Mark Twain).”
”Det er alltid rom for forbedringer. Det er det største rommet i hel huset.” (Ukjent).
”Du er mer enn din virksomhet, mer enn ditt yrke, ditt fag, ditt arbeid. Du er i første rekke et menneske.” (Phil Bosman).

Et dikt kan uttrykke mer enn tusen ord og det gir dypere mening hver gang man leser det. Derfor setter jeg slik pris på heftet ”Ord og tanker om hverdagsetikk”. Jeg avslutter med disse linjene som gir meg inspirasjon til å reflektere over både holdninger og handlinger.

”Vi har noe å feire: Det lille stykket av livet som ganske enkelt er oss gitt, dagen til å leve, og forandre litt…” (Ukjent).