Finnes det en hverdag uten etiske dilemmaer?

Tenk over hvor ofte du selv i din egen hverdag møter problemer du må ta stilling til, der du raskt må ta en avgjørelse. Du kaller det kanskje ikke dilemmaer, selv om det er det. Foto: iStock photo.

Etikk

Finnes det en hverdag uten etiske dilemmaer?

Vi må ikke isolere etikken fra hverdagen, den må integreres. Yrkesetisk råd har jobbet i flere år med en metode for etisk refleksjon tilpasset bioingeniørers faglige hverdag. Nå ønsker de å knytte den tettere opp til den enkelte fagretning innen BFIs kursvirksomhet.

Publisert

Endret

«Laboratoriet mottar en umerket prøve fra en biopsi. Pasienten har vært i narkose for å få tatt denne prøven, og inngrepet er avsluttet»

Hva gjør du?

Dette er et dilemma som er hentet fra etikkheftet og som du kanskje selv har møtt. Noen vil hevde at det finnes klare prosedyrer for slike hendelser, andre tenker at dette må jeg få til på en eller annen måte.

Men hva gjør du? Leter du etter en løsning i avdelingens prosedyrer eller søker du i all hast råd hos en kollega? Er det mulig å finne vedkommende som tok biopsien eller bør du egentlig bare spørre om en ny? Akkurat denne biopsien kan være avgjørende for pasientens fremtidige behandling og diagnostikk og til syvende og sist pasientens liv og helse. Du må velge.

Du må ta valget!

Tenk over hvor ofte du selv i din egen hverdag møter problemer du må ta stilling til, der du raskt må ta en avgjørelse. Du kaller det kanskje ikke dilemmaer, men bare utfordringer som må løses? Nesten alle problemer har etiske aspekter som involverer normer for rett og galt og som medfører konsekvenser for menneskers liv og livskvalitet.

Noen ganger kan du til og med føle at det river i hjerterøttene idet du lander på en løsning - og det er åpenbart at konsekvensene ikke faller heldig ut. Du var allikevel tvunget til å ta et valg. I forkant, før du fikk løst dilemmaet, tror jeg allikevel ikke at du satte deg ned og tenkte: «Her står jeg overfor et etisk dilemma og her må jeg søke råd hos de store filosofene for å ta den riktige avgjørelsen».

I beste fall kom du frem til to alternative løsninger, målte dem opp mot dine egne verdier og diskuterte med deg selv mulige konsekvenser av handlingsalternativene. Supert, dersom du faktisk gjorde det i all hast! Da har du virkelig brukt etisk refleksjon som verktøy til å løse et dilemma.

Etikk må ikke isoleres fra hverdagen

Etikk blir ofte en salderingspost og kommer gjerne som et vedheng til alt annet vi skal lære oss i arbeidslivet, på skoler og universitet. I sommer arrangerte BFI en flott bioingeniørkongress i Oslo med mange deltakere. Vi i yrkesetisk råd fikk god oppslutning på vår etikksesjon og er veldig fornøyde med det, men når vi arrangerer slike kongresser, bør ikke hver enkelt fagretning ha en forelesning der etikk er et tema knyttet opp mot fag? Da vil etisk refleksjon og verditenkning bli integrert i de ulike fagretningene og ikke bare isolert i en egen sesjon.

Det kan ikke være vanskelig å finne temaer for den type forelesning, og vi i yrkesetisk råd bistår gjerne med forslag dersom vi blir kontaktet. Jeg har allerede foreslått denne ordningen som et nytt tiltak for neste kongress som skal arrangeres i 2019.

Takk for ni lærerike år i YER

Til sist vil jeg benytte anledningen til å takke. For meg er tre perioder i yrkesetisk råd over. Det har vært ni interessante og utfordrende år. Jeg har lært mye i disse årene og har hatt stor glede av å samarbeide med ansatte i BFI. En flott gjeng!

Første perioden sluttførte vi revisjonen av de yrkesetiske retningslinjene, nest periode reviderte vi etikkheftet og den siste perioden har vi blant annet jobbet med revisjon av bioteknologiloven. I tillegg har vi mottatt henvendelser fra NITO BFI- medlemmer, holdt etikk-kurs og tatt stilling til ulike høringer.

…når vi arrangerer slike kongresser, bør ikke hver enkelt fagretning ha en forelesning der etikk er et tema knyttet opp mot fag?

Det morsomste i de tre periodene har allikevel vært å jobbe med en metode for etisk refleksjon, tilpasset vår fagretning. Vi har fått utviklet et kurstilbud og blitt invitert til ulike laboratorier for å holde etikk-kurs. Det å møte kollegaer, som hver dag arbeider i et høyt tempo og som må utøve godt faglig skjønn til enhver tid, har vært lærerikt.

Yrkesetikken må videreføres

Nok en gang vil jeg oppfordre til at vi kontinuerlig må jobbe for å ta etikk og verditenkning inn i vår egen yrkesprofesjon. Vi går i gal retning med faget vårt dersom vi ikke er bevisst våre egne verdier og lærer oss å reflektere over de valgene vi gjør. Det er i den travle arbeidshverdagen dilemmaene oppstår og da er det viktig at en levende yrkesetikk er godt integrert.

Lykke til videre!

Stikkord:

BFI, Etikk, Yrkesetisk råd