Bioingeniøren beklager: Tupfer-debatten kom skjevt ut, og det kunne redaksjonen ha unngått

Debatt

Bioingeniøren beklager: Tupfer-debatten kom skjevt ut, og det kunne redaksjonen ha unngått

Publisert

Endret

I nr. 5 2018 reiste Sonja Skaar en debatt om hvorvidt det er uhygienisk å tape tupfere på arbeidstøyet. Hun viste til et bilde Bioingeniøren nylig hadde trykket, hvor en bioingeniør hadde en tupfer tapet på brystet, og inviterte til debatt om denne praksisen.

Men innlegget satte også i gang en debatt på Facebook, som problematiserte at personen på bildet – overbioingeniør Heidi Kolseth - var navngitt. Redaksjonen ble blant annet kritisert for å publisere Skaars innlegg uten samtidig tilsvar fra Kolseth.

Det leserne ikke hadde noen mulighet til å vite, var at Kolseth hadde fått lese Skaars innlegg og hadde takket ja til å komme med tilsvar. Men siden vi i redaksjonen regnet med at dette ville bli en rent faglig debatt om hygiene, la vi ikke opp til samtidig tilsvar. I etterkant ser vi at det var en feilvurdering, noe vi beklager. Vi burde publisert tilsvaret samtidig som Skaars innlegg.

Heidi Kolseth skriver i sitt svarinnlegg at «der debattinnlegget knytter en utbredt praksis til meg som fagperson, håper jeg den videre debatten kan fokusere på de generelle hygieniske problemstillingene ved håndtering av tupfere.»

Kolseth har helt rett i at dette bør være en generell debatt, og vi vet at det også var Skaars intensjon å reise nettopp en slik debatt. Bioingeniøren vil benytte anledningen til å beklage til både Kolseth og Skaar at debatten fikk et forstyrrende personfokus. Redaksjonen burde på forhånd ha sett at helhetsinntrykket av bilde og tekst, samt manglende samtidig tilsvar, kunne spore av debatten og gi et personfokus som ingen egentlig ønsket.

Les også:

Positivt med debatt om tupfere

Stikkord:

Blodprøvetaking, Hygiene, Prosedyrer, Tidsskriftet Bioingeniøren