Det er uestetisk, uhygienisk og unødvendig å tape tupfere på arbeidstøyet!

Er dette en uhygienisk og dårlig vane som bør fjernes? Foto: Tone Elise Eng Galåen.

Debatt

Det er uestetisk, uhygienisk og unødvendig å tape tupfere på arbeidstøyet!

Kan vi bli mer bevisste? Kan det være en idé å få inn et par setninger om håndtering av tupfere i prosedyrene?

Publisert

Endret

I 2012 skrev jeg et innlegg i Bioingeniøren hvor jeg inviterte til debatt om den utbredte praksisen med å klistre i utgangspunktet sterile tupfere på arbeidstøyet før de brukes til å dekke innstikksstedet etter blodprøvetaking. Min mening er at det er uestetisk, uhygienisk og unødvendig. Det gjøres mest av gammel vane.

I Bioingeniøren nr. 4 2018 er overbioingeniør Heidi Kolseth avbildet med en tupfer klistret godt synlig foran på skjorten i forbindelse med en interessant artikkel om diagnostisk samarbeidspartner. For ikke lenge siden så jeg bilde av samme bioingeniør i en prøvetakingssituasjon i samme tidsskrift. Også da med tupfer festet på arbeidstøyet.

Jeg bifaller selvfølgelig prinsippet om at pressen skal reflektere virkeligheten slik den er og ikke slik vi skulle ønske den var. Det er bare det at en av og til også bør ta andre hensyn. Det er for eksempel ikke god skikk å offentliggjøre bilde av en kongelig med en sneip i munnviken, selv om alle vet at hun/han røyker. Heidi Kolseth fremstår som et forbilde for mange. Det hun gjør på et bilde i Bioingeniøren vil bevisst eller ubevisst oppfattes som riktig og høyverdig.

Jeg fikk en del likes for innlegget mitt i 2012, men så vidt jeg har kunnet registrere har ingen kolleger endret praksis. Allerede i garderoben om morgenen klistrer noen på seg et par tupfere sammen med navneskiltet. Kanskje i tilfelle det skulle dukke opp en prøvetaking litt brått. «Jeg føler meg liksom mer effektiv da», svarer flere på spørsmål om hvorfor.

På det nyeste bildet går Heidi Kolseth med tupfer på tøyet inne på laben. Bruker hun den på pasienter etterpå? Hva anbefaler hun til studenter og nyansatte? Det er vanskelig å dokumentere at praksisen sprer smitte. Slik er det med dårlig håndhygiene også. Likevel mener jeg det hadde vært en stor fordel å få redusert omfanget av begge deler. Kan vi bli mer bevisste? Kan det være en ide å få inn et par setninger om håndtering av tupfere i prosedyrene?

Jeg vil med dette utfordre alle både til ny debatt om bruk av tupfere på arbeidstøyet og om bildebruk i Bioingeniøren. Særlig er jeg spent på om Heidi Kolseth har noen synspunkter.

Les også:

Positivt med debatt om tupfere (Svarinnlegg fra Heidi Kolseth)

Bioingeniøren beklager: Tupfer-debatten kom skjevt ut, og det kunne redaksjonen ha unngått

Stikkord:

Blodprøvetaking, Hygiene, Prosedyrer