Det virker som om praksisstedene fremdeles avlyser praksisplasser, uavhengig av koronasituasjonen

Illustrasjon: iStock

Debatt

Det virker som om praksisstedene fremdeles avlyser praksisplasser, uavhengig av koronasituasjonen

Publisert

Endret

Av Heidi Andersen, studieleder OsloMet, Inger-Lise Neslein, førstelektor OsloMet, Heidi Eilertsen, førsteamanuensis OsloMet, May-Tove Furuseth, universitetslektor OsloMet

(Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes meninger.)

Først og fremst vil vi berømme Anita Thornquist for å være en engasjert bioingeniør og leder, som kommer med et raskt tilsvar med gode forslag til konkrete løsninger på situasjonen som ble omtalt i artikkelen «Sliter med å skaffe praksisplasser til Oslo-studenter» i Bioingeniøren nr. 6.

Studentene trenger ekstern praksis

For å kunne tilby praksisplasser med god kvalitet til alle studentene, er vi helt avhengig av et nært samarbeid med praksisfeltet. Vi ved utdanningen inviterer veldig gjerne praksisfeltet med på diskusjonen - slik at vi sammen kan finne gode løsninger for hvordan sikre relevant praksis for våre studenter.

Fordi det er våre studenter: Vi på universitetet ønsker å utdanne studentene i tråd med den nasjonale forskriften, til å bli bioingeniører med relevant kompetanse for å fungere best mulig i yrkeslivet.

Forskriften stiller spesifikke krav til omfang av praksis, som en del av utdanningsløpet for å oppnå autorisasjon som bioingeniør. Forskrift om nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning, §11, lyder: «Praksisstudier skal utgjøre om lag en tredjedel av studiet. En tredjedel av praksisstudiene skal være eksterne.»

Avlyser i en hektisk hverdag

Vi som er undervisere og studieleder for disse studentene, vet veldig godt hvordan en hektisk hverdag er på et laboratorium. Og vi kan bare forsøke å forestille oss hvordan det var under pandemien, vi har selvsagt stor forståelse for at sykehusene avlyste praksis da koronaen kom og alt ble nedstengt.

Vår bekymring er knyttet til at det virker som om praksisstedene fremdeles avlyser praksisplassene for å løse utfordringene i en hektisk hverdag, uavhengig av koronasituasjonen. Og det er her vi blir så takknemlige og glade for innlegget ditt, Anita! Evaluering av studiet er en kontinuerlig prosess, og vi er allerede i gang med å se på eksisterende praksisperioder. Vi ser det er mange utfordringer knyttet til studentpraksis, men har tro på at vi sammen kan finne gode løsninger.

Anita, du vil innen kort tid bli invitert til et møte med oss fra utdanningen, hvor vi sammen ser på mulige løsninger slik at vi i fremtiden kan sikre nok praksisplasser til våre fremtidige bioingeniører!

Og helt til slutt vil vi også signere på uttalelsen fra Thornquist om at det var fantastisk jobbet av alle praksisstedene som også under pandemien fikk til å gjennomføre praksis som normalt. Det står det virkelig respekt av!

Stikkord:

COVID-19, OsloMet - Storbyuniversitetet, Praksis, Utdanning