På tide å vurdere femårig bioingeniørutdanning

Debatt

På tide å vurdere femårig bioingeniørutdanning

Svar på Frode Vågens innlegg i Bioingeniøren nr. 7.

Publisert

Endret

Dagens laboratoriedrift har større behov enn dagens studieforløp tilbyr når det gjelder ivaretagelse både av grunnkunnskap og en god innføring i ny teknologi. I dag er også hovedfokuset på det faget der flest bioingeniører ender opp, nemlig biokjemi.

At bioingeniørfagene har endret seg er klart for de fleste. Allerede tidlig på 2000-tallet var studiet tettpakket og arbeidsmengden for studentene veldig stor. Den er ikke blitt mindre for dagens studenter, det er tydelig om man lytter til deres tilbakemeldinger. I tillegg til en omfattende grunnkunnskap innen laboratoriefag, skal også teknologikunnskap - og gjerne forskning - inn i studiet.

Skal studiestedene gi god grunnkunnskap for dagens og fremtidens laboratorier, er ikke tre år nok. Det er på tide å vurdere en femårig bioingeniørutdanning.

Kaja Marienborg

Tidligere innlegg i debatten:

Er kompetansen ved endt treårig bioingeniørutdanning god nok?

Bioingeniørene trenger mer enn en treårig utdanning

Laboratoriene trenger bioingeniører med ulike nivåer av kompetanse

Stikkord:

Utdanning