Positivt med debatt om tupfere

Illustrasjonsfoto: Tomas Moss, tomas@icu.no

Debatt

Positivt med debatt om tupfere

Jeg håper den videre debatten kan fokusere på de generelle hygieniske problemstillingene ved håndtering av tupfere, skriver Heidi Kolseth.

Publisert

Endret

Av overbioingeniør Heidi KolsethSykehuset Innlandet

Debattinnlegget «Det er uestetisk, uhygienisk og unødvendig å tape tupfere på arbeidstøyet!» i Bioingeniøren nr. 5 2018 reiser en interessant debatt om hygieniske hensyn. Bakgrunnen for innlegget er at Bioingeniøren i nr. 4 2018 publiserte et arkivbilde av meg, som illustrasjon i saken «Innlandet var først ute med DSP - Ålesund kan være neste». Saken omhandlet diagnostisk samarbeidspartner, og hadde foruten arkivbildet ingen tilknytning til den påfølgende debatten.

Der debattinnlegget knytter en utbredt praksis til meg som fagperson, håper jeg den videre debatten kan fokusere på de generelle hygieniske problemstillingene ved håndtering av tupfere.

Debattinnlegget fremhever at: «Det er vanskelig å dokumentere at praksisen sprer smitte (jfr. tupfer på arbeidstøy). Slik er det med dårlig håndhygiene også.»

Folkehelseinstituttet har en nasjonal veileder i håndhygiene som alle helseforetak skal følge. Viktigheten av god håndhygiene er forsket på og dokumentert, og i forordet til veilederen står det: «Håndhygiene er sentralt i alt smittevernarbeid i helsetjenestene». Dette er også dokumentert i “About SAVE LIVES: Clean Your Hands, 5 Moments for Hand Hygiene”, WHO.

Når det gjelder tupferen, så er det ikke ideelt å ha denne festet til arbeidstøyet.

Andre tiltak kan regnes mer som føre var-prinsipper. På min arbeidsplass ble det i 2017 innført egne staseslanger til hver pasient, som følger pasienten under hele innleggelsen. I tillegg rengjøres punksjonsstedet med Alcohol Swab før venepunksjon. Dette, sammen med god håndhygiene mellom hver pasient, er med på å forebygge smittespredning og infeksjonsfare.

Når det gjelder tupferen, så er det ikke ideelt å ha denne festet til arbeidstøyet. Vi vet at det er ulik praksis på ulike sykehus, og dette er også noe vi diskuterer i mitt lokale fagmiljø med både hygienesykepleier og andre bioingeniører. Vi har ikke kommet fram til noen optimal løsning og synes det vil være positivt med en konstruktiv debatt om temaet.

Med ønske om faglig utvikling hører vi gjerne også erfaringer om hvordan man på best måte kan håndtere tupfere som skal settes på punksjonsstedet etter blodprøvetaking.

Les også:

Bioingeniøren beklager: Tupfer-debatten kom skjevt ut, og det kunne redaksjonen ha unngått

Stikkord:

Blodprøvetaking, Hygiene, Prosedyrer