Utdanning er nøkkelen til å bekjempe rasisme

Tiltakene som er gjort ved Lovisenberg sykehus mot rasisme er til inspirasjon for andre, skriver Sahar Olsen. Der har de slått fast at pasientene har rett til helsehjelp, men at de ikke har rett til å velge hvem som skal utføre den. Ill. Ketill Berger.

Debatt

Utdanning er nøkkelen til å bekjempe rasisme

Rasisme er et samfunnsproblem alle må samarbeide om å bekjempe. Bioingeniørutdanningene har også et ansvar.

Publisert

Endret

Av SAHAR OLSEN, universitetslektor ved bioingeniørutdanningen, NTNU Ålesund

Rasistiske bemerkninger er uakseptable og skadelige. Slike kommentarer kan føre til følelsesmessig smerte og bidrar til å opprettholde fordommer og diskriminering. Det er viktig at vi alle tar ansvar for våre ord og handlinger, og at vi kontinuerlig jobber for å skape et mer inkluderende samfunn.

Etisk refleksjon

Et skritt i riktig retning, er å øke bevisstheten om konsekvensene av rasistiske bemerkninger og håndtering av situasjoner hvor rasisme forekommer. Dette har vi ved NTNU i Ålesund tatt ansvar for, ved å ha diskusjoner og refleksjoner i emnet etikk. Der blir studentene våre presentert for diverse etiske dilemmaer om rasisme, og håndtering av diskriminerende holdninger som bioingeniører kan bli utsatt for i møte med pasienter eller kolleger.

I slike diskusjoner oppmuntrer vi studentene til å anvende etiske refleksjonsmodeller, der de kan vurdere forskjellige løsninger på bestemte problemstillinger. Et eksempel: Du skal til å avløse en kollega på poliklinikken. Da overhører du en pasient som sier følgende til din kollega, som akkurat har tatt blodprøve av pasienten: «Jeg forstår ikke at du får lov å jobbe her, du som bruker hijab», Hva gjør du?

Pasienten kan ikke si si nei til en med mørk hud og ja til en med lys

I slike refleksjoner kommer studentene frem til forskjellige løsninger på det etiske dilemmaet. Løsninger kan blant annet være å kontakte nærmeste ansvarlig sykepleier, eller egen nærmeste leder.

Lovisenberg – en inspirasjonskilde!

I Bioingeniøren nr. 5 stod det en artikkel om hva Lovisenberg diakonale sykehus har gjort for å beskytte sine ansatte mot rasisme. Tiltakene er virkelig en inspirasjon for oss andre.
Sykehusets jurist har slått fast at pasientene har rett til helsehjelp, men de har ikke rett til å velge hvem som skal utføre helsehjelpen. Pasienten kan ikke si nei til en med mørk hud og ja til en med lys.

Laboratoriet har endret praksis. Før hadde ansatte løst situasjoner ved å gå og hente en annen – hvit – bioingeniør. Nå får pasientene beskjed om at de har rett til å si nei til helsehjelpen, men det vil bli journalført at de har nektet på rasistisk grunnlag. Det er opprettet en egen standardkommentar i journalsystemet.
Dette var bare helt nydelig å lese!

Si ifra – ikke vær redd!

Vi må utfordre rasistiske holdninger og kommentarer når vi kommer over dem. Vi må ikke være redde for å si ifra og ta avstand fra slike uttalelser. Dette gjelder både i våre personlige relasjoner og i offentlige fora, for ved å handle sammen kan vi sende et sterkt budskap om at rasisme ikke har en plass i vårt samfunn.

Jeg tror at utdanning er nøkkelen til å bekjempe rasisme. Opplæring om mangfold og inkludering er svært viktig, både på bioingeniørutdanningene og på arbeidsplassene. Slik sørger vi for at fremtidens bioingeniører er forberedt på å håndtere diskriminerende bemerkninger, og kan bidra til et samfunn som verdsetter forskjeller og respekterer alle mennesker - uavhengig av bakgrunn.

Les også

Å få bukt med rasisme krever systematisk innsats

Jeg vil ikke bli stukket av deg. Du får hente en hvit.

Gir bioingeniørutdanningene gode redskaper for å håndtere og forebygge krenkelser?

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Rasisme, Samfunn