Det er arbeidsgivers ansvar at lønna er for lav

Illustrasjon: Tomas Moss / Ketill Berger.

Fra redaksjonen

Det er arbeidsgivers ansvar at lønna er for lav

Publisert

Endret

MÅ BIOINGENIØRENE vente til de får sin lønn i himmelen? spør Merete Liset i et debattinnlegg i denne utgaven. Hun er frustrert over lønnsutviklingen og mener det er på tide å erkjenne at lokale forhandlinger ikke fungerer for bioingeniører i helseforetakene.

DEBATTEN er gammel, men den har fått enda mer alvor over seg etter årets lønnsoppgjør. Organisasjonene som forhandler sentralt gjorde et «knakende godt oppgjør», for å sitere en av NITOs foretakstillitsvalgte. Det har resultert i uakseptabelt store lønnsforskjeller mellom bioingeniører og sammenlignbare yrkesgrupper i noen foretak.

NITO RISIKERER å miste bioingeniørmedlemmer på grunn av denne situasjonen. Bioingeniørfaglig institutt, som gjennom mer enn 50 år har gått i bresjen for bioingeniørenes interesser, risikerer å bli svekket. Det er svært alvorlig hvis noe kan rokke ved bioingeniørenes oppslutning om én felles organisasjon.

FORHÅPENTLIGVIS skjer ikke det. I et annet innlegg i denne utgaven skriver Brynhild Asperud, leder av tariffutvalg NITO Spekter, at heller ikke hun er fornøyd. NITOs hovedstyre ser også alvorlig på utfordringene. Til våren er det mellomoppgjør, det vil vise om Spekter-modellen med lokal lønnsdannelse er liv laga for NITOs medlemmer i helseforetakene, fastslår Asperud.

Det er svært alvorlig hvis noe kan rokke ved bioingeniørenes oppslutning om én felles organisasjon.

HUN PÅPEKER også at mange arbeidsgivere er lunkne til lønnsmodellen. Fra sentralt hold i Spekter sies det at man ønsker lokal lønnsdannelse. Men ute i helseforetakene møter NITOs tillitsvalgte alt for ofte arbeidsgivere som er lite interessert i lokale forhandlinger. Det er virkelig oppsiktsvekkende at arbeidsgivere ikke følger modellen deres egen organisasjon ønsker. Er Spekter enig med seg selv i denne saken?

DET ER VIKTIG at det tyngste ansvaret for bioingeniørenes lønnsutvikling plasseres på riktig sted. NITO kan forhandle godt, den enkelte bioingeniør kan forsøke å snakke opp egen lønn, men ingen av dem kan diktere lønnsnivået. Arbeidsgivere i det offentlige helsevesenet har stor makt. Helseforetakene bør holdes klart og tydelig ansvarlige for at bioingeniørene får for lav lønn.

Les mer:

Lønn i himmelen eller lønn som fortjent?

Vi er ikke fornøyd

Hvordan gikk lønnsoppgjøret i helseforetakene?

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO