Unge bioingeniører hever stemmen

Fra redaksjonen

Unge bioingeniører hever stemmen

Publisert

Endret

KRISTIN SØRBY er bioingeniørstudent og tar i et debattinnlegg i denne utgaven til orde for at bioingeniørene trenger bedre rutiner for debrifing etter utfordrende hendelser på jobb. Dette er et viktig tema som fortjener oppmerksomhet, og innlegget hennes har også stått på trykk i Dagens Medisin.

DET ER SVÆRT gledelig at unge bioingeniører som Sørby lar stemmen sin bli hørt. Bioingeniørene har ikke akkurat vært den mest synlige yrkesgruppen i den offentlige debatten. Men både med tanke på fagets utvikling og lønnsutviklingen kan det være en fordel å holde en høyere profil.

DEN UTFORDRINGEN er det ekstra viktig at unge yrkesutøvere tidlig lærer seg å ta. I Bioingeniøren har vi lenge jobbet for å få opp debattlysten blant bioingeniører generelt - og blant de yngste spesielt. De siste årene har vi sett en gledelig utvikling hvor mange stemmer - både unge og eldre - har kommet på banen med synspunkter på fag, politikk, lønn og arbeidsvilkår. Det er viktig, for hvordan skal man finne frem til de beste løsningene uten meningsbrytning?

MEDLEMMENE av BFI skal i høst velge nytt fagstyre og yrkesetisk råd. Det er bra at også yngre bioingeniører har meldt seg på kampen om posisjonene. 6 av de 21 kandidatene er i alderen 25 - 39 år. Erfaring er godt å ha i styrende organer, men et friskt blikk på yrkeslivet og faget er også en viktig kvalitet.

GODT VALG!

Stikkord:

BFI, Samfunn, Valg