God jul til alle bioingeniører! Nå fortjener dere å «hvile og puste på ei stund»

Ill. Øystein Arbo (utsnitt)

Fra redaksjonen

God jul til alle bioingeniører! Nå fortjener dere å «hvile og puste på ei stund»

Så langt ser det ut som om 2021 kan bli lysere og roligere enn 2020. Det er noe landets bioingeniører trenger sårt!

Publisert

Endret

BIOINGENIØRENS SISTE FORSIDE i 2020 signaliserer håp, og i skrivende stund er det på sin plass med en håpefull og forsiktig optimisme. Smittetallene går ned, både på landsbasis og i de store byene, og bak neste sving venter ikke bare én – men flere vaksiner. Så langt ser det ut som om 2021 kan bli lysere og roligere enn 2020.
Det er noe landets bioingeniører trenger sårt!

ALLEREDE I MARS meldte flere laboratorier om stor pågang og mangel på utstyr. Utstyret kom etter hvert på plass, men da våren kom og mange andre sykehusansatte fikk det roligere på grunn av synkende smittetall, var situasjonen helt motsatt på laboratoriene. Myndighetene bestemte at atskillig flere skulle testes – og antall koronaprøver skøyt i været. Det ble ingen pause for de mange bioingeniørene som var involvert i koronatesting.

OG DET ER FREMDELES full fart på de mikrobiologiske/genteknologiske laboratoriene. I medieovervåkingen som Bioingeniøren abonnerer på, kommer vi stadig over artikler, spesielt fra lokalpresse, om laboratorier som oversvømmes av prøver og som holder på å knele.

Det ble ingen pause for de mange bioingeniørene som var involvert i koronatesting

FOR EKSEMPEL SYKEHUSET ØSTFOLD. Fredrikstad blad meldte 30. november at laboratoriet der fikk 13 500 koronaprøver uka før. Det er 1500 mer enn de har kapasitet til. Seksjonslederen forteller til avisa at svartiden dermed blir lenger enn ønskelig og at de ansatte jobber overtid og doble vakter for å møte trykket.

NORDLANDSSYKEHUSET er et annet eksempel. Der har de (ifølge avisa Helgelendingen) hatt «en meget utfordrende hverdag og høyt arbeidspress siden mars». Hjelpen var heldigvis ikke langt unna. Helgelandssykehuset (Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen) har sendt bioingeniører nordover for å hjelpe kollegene i Bodø med koronatestingen.

OG SLIK KUNNE JEG FORTSATT. Eksemplene er mange - og trykket kommer garantert til å vare enda en stund. Da er det godt å få ros og anerkjennelse, selv om ikke det gjør prøvemengden noe mindre. Espen Rostrup Nakstad er raus med nettopp ros i et intervju i dette nummeret. Han sier at bioingeniørene (ja, dere!) kanskje er helsevesenets viktigste ressurs for å holde kontroll på pandemien – og at han er takknemlig og stolt over bioingeniørenes innsats.

TA DET TIL DERE! Mange av dere har rett og slett vært ute i hardt vær dette året. Nå fortjener dere laber bris, noen fridager – og en riktig GOD JUL!

Stikkord:

Arbeidsmiljø, COVID-19