Bekymringsfullt frafall på bioingeniørutdanningene

Frafallet på flere bioingeniørutdanninger er større enn normalt. Illustrasjon: iStock

Fra redaksjonen

Bekymringsfullt frafall på bioingeniørutdanningene

Det er rekordhøyt frafall blant studenter som begynte på bioingeniørutdanning under pandemien. Fire av studiestedene har mistet over 30 prosent av studentene som startet høsten 2020.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

OsloMet rapporterer dessuten om uvanlig høyt frafall også i kullet som startet året etter. Det er dårlig nytt, spesielt når mange sykehus sliter med å få tak i nok bioingeniører.

TILFELDIG VARIASJON? Eller har studiesituasjonen under pandemien, og hjemmeskole og eksamensavlysningene på videregående, også noe å si? Det er for tidlig å trekke sikre konklusjoner. Men det er alvorlig når universiteter og høgskoler melder om studenter som ikke behersker studieteknikk og ikke vet hvordan de forbereder seg til eksamen.

ET TANKEKORS – på papiret finnes det ikke flinkere studenter enn koronakullene. Vitnemålene bugner av femmere og seksere i standpunkt, men det er få eller ingen eksamenskarakterer der. Eksamen ble jo avlyst. «Vi undres på om en femmer nå er like god som en femmer før korona», sier studieleder Heidi Andersen ved bioingeniørutdanningen på OsloMet i en artikkel i denne utgaven.

NORDMENN LIKER at Norge er «best i klassen». Under pandemien var vi best på å avlyse eksamener, sammenlignet med våre nordiske naboland. Mer og mer tyder på at det var å gjøre ungdommen en skikkelig bjørnetjeneste*.

LES OGSÅ: Rekordhøyt frafall blant koronakullene

*Stadig flere tror «bjørnetjeneste» er noe positivt. Men ordet henspiller på fabelen om bjørnen som brukte en stein til å jage bort en flue fra sin herres nese. Det endte selvsagt ikke godt.