På høy tid å ta kvinnehelse på alvor

Menn er prototyp for veldig mange helsetjenester, sier lederen av Kvinnehelseutvalget. Men kvinner passer ikke nødvendigvis inn i samme "boks" som menn. Illustrasjon: Kjersti Lyche

Fra redaksjonen

På høy tid å ta kvinnehelse på alvor

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

MENN ER PROTOTYP for veldig mange helsetjenester, sier lederen for Kvinnehelseutvalget til Bioingeniøren. Slik setter hun fingeren på et problem det burde vært gjort noe med for lenge siden.

AT KVINNER OG MENN er biologisk forskjellige er så innlysende at det nesten føles dumt å påpeke det. Men i medisinsk forskning og behandling er det ikke tatt nok hensyn til at menn og kvinner – på grunn av disse forskjellene - må behandles ulikt for at de skal få likeverdige helsetjenester.

KIRSTI HOKLAND, nylig pensjonist etter en lang karriere som bioingeniør på UNN og lærer på bioingeniørutdanningen i Tromsø, forteller i dette nummeret om hvordan det tok fire legebesøk før det ble avdekket at hun hadde hjerteinfarkt. Slikt skjer fordi infarkt hos kvinner kan arte seg annerledes enn hos menn, legene er ikke oppmerksomme på forskjellene og det forskes generelt for lite på kvinnehjerter.

I SKRIVENDE STUND er det stor oppmerksomhet om kvinnehelse, etter at et knippe kjendiser forsøkte å selge inn en nystartet skjønnhetssalong som et kvinnehelsetilbud. Men kvinnehelse handler om langt mer alvorlige ting enn «å eldes som en Jaguar, og ikke noe fra Rent-A-Wreck», for å sitere en av kjendisene. Det handler om å tilpasse medisinsk behandling til kvinner, og ikke behandle dem som om de var menn. Det handler om å forske mer på kvinners helseproblemer, som blant annet endometriose, hjertesykdommer og svangerskapsforgiftning.

Det er rett og slett flaut at denne urettferdigheten fortsatt eksisterer.

Les mer:

- Det må forskes mer på kvinnehjerter!

- Skal kvinner og menn sikres likeverdige helsetjenester, må de behandles forskjellig

Stikkord:

Kvinnehelse