Til bioingeniørstudentene!

Bioingeniørstudenter, Høgskolen i Innlandet. Foto: Grete Hansen

Fra redaksjonen

Til bioingeniørstudentene!

Igjen er det tid for studiestart ved norske bioingeniørutdanninger. Når dette leses, er nok undervisningen i gang og de nye studentene har forhåpentligvis begynt å finne seg til rette.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

UTDANNING ER ALLTID et hovedtema i augustutgaven av Bioingeniøren. Studiestart markerer et av de store valgene i livene våre. Og før jeg blir for alvorstung – det går an å ombestemme seg, selv om man har begynt på en utdanning. Men for de fleste vil det nok være slik, at valget de tok om å begynne på bioingeniørutdanning vil være med på å forme resten av livet: Hvilken jobb de får, hvor de bosetter seg og hvilke mennesker de møter. 

HELDIGVIS DA, så er bioingeniør et fremtidsrettet yrke og bioingeniørene er en etterspurt gruppe i helsevesenet. Og ikke bare der, som en reportasje i dette bladet viser. Det finnes også andre arbeidsgivere som verdsetter bioingeniørenes kompetanse. 

DENNE UTGAVEN av Bioingeniøren blir delt ut gratis til alle førsteårsstudenter ved bioingeniørutdanningene. Bioingeniøren er yrkesgruppens eget tidsskrift, med norskspråklige faglige og vitenskapelige artikler. Vi er også et nyhets- og aktualitetsblad med søkelys på bioingeniørers arbeidsliv, og et medlemsblad med fagforeningsstoff fra NITO Bioingeniørfaglig institutt. 

KORT OPPSUMMERT – i Bioingeniøren finner dere alt fra kryssord og tegneserier til fagfellevurdert forskning. På veien deres gjennom studier og yrkesliv ønsker vi å være en god støttespiller, som både underholder og opplyser. 

Lykke til, studenter! 

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Høgskolen i Innlandet, Utdanning