Flott initiativ i Bodø – og i Bærum, Oslo og Vestfold!

Fra redaksjonen

Flott initiativ i Bodø – og i Bærum, Oslo og Vestfold!

Denne utgaven av Bioingeniøren er full av eksempler på gode tiltak og prosjekter, med bioingeniører i førersetet. De viser at det nytter å engasjere seg og finne nye løsninger når noe ikke er som det bør være.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

VED SYKEHUSET i Bodø har Tove Hvassing, som er leder for preanalytisk enhet, gjort noe mange flere arbeidsgivere burde gjøre. Det er et stort problem at mennesker som er i stand til å jobbe, men trenger litt ekstra tilrettelegging, ikke får brukt evnene sine i arbeidslivet. Hvassing har ansatt psykisk utviklingshemmede Benedikte Hansen som assistent. Hun tar seg av forefallende oppgaver som før skapte irritasjon blant de andre på laboratoriet, fordi de måtte dele på å gjøre dem i en hverdag som sikkert er travel nok i utgangspunktet. Med andre ord – en ordning alle tjener på og et eksempel til etterfølgelse for andre arbeidsplasser.

DET SAMME GJELDER prosjekt «Ikke stikk meg uten grunn» i Vestfold. Antall blodprøver har økt med 18 prosent på tre år, uten noen god grunn. Sykehuset tar derfor grep, og bioingeniør Mari Tjernsmo Melby har fått oppgaven med å bevisstgjøre rekvirentene og snu utviklingen.

ROS FORTJENER også Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo, hvor bioingeniørene får opplæring i hvordan de skal håndtere rasisme fra pasienter. Det har gitt positive resultater. Og i Bærum har medisinsk mikrobiologi fått ned overtidsbruken kraftig, noe som har ført til redusert stress og bedre trivsel.

DET ER MER ENN NOK av dårlige nyheter om helsevesenet. Det er viktig å også vise frem de gode initiativene og suksesshistoriene. God sommer!