Fortsatt stor interesse for å studere bioingeniørfag

913 søkere har bioingeniør som sitt førstevalg i årets opptak til høyere utdanning. Illustrasjonsfoto: Kristin Risa

Fra redaksjonen

Fortsatt stor interesse for å studere bioingeniørfag

Litt over 900 søkere har bioingeniør som sitt førstevalg i årets opptak til høyere utdanning. Det er nesten nøyaktig like mange som i fjor.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

ER DET et godt resultat at utviklingen står på stedet hvil? Svaret er i dette tilfellet ja. Etter rekordhøye søkertall under pandemien, er det nå noe færre som søker høyere utdanning. Til noen store yrkesgrupper, som primært jobber i offentlig sektor, er det en kraftig nedgang i søkertallet. Lærerutdanningene opplever et fall på over 20 prosent. Antallet søkere til sykepleierutdanning er det laveste på ti år, ifølge tidsskriftet Sykepleien. Det er nedgang også for medisin. Sammenlignet med i fjor, er søkingen til helsefagene ned 7,5 prosent.

BACHELOR i bioingeniørfag ble stadig mer populært i tiåret frem mot pandemien. Utviklingen toppet seg i 2020 og 2021, med rundt 1100 førstevalgssøknader og i underkant av 5000 søkere totalt. De siste to årene har man vært tilbake på 2019-nivå, med i overkant av 900 førstevalgssøknader og cirka 4500 søkere. En stabilisering på det nivået er ikke verst, nå som pandemieffekten er borte.

GÅR DET UT over søkertallene når det er mye negativ oppmerksomhet om et yrke? Situasjonen for lærerutdanningene viser at det kan være slik. Det kan tjene som en påminnelse om at det er viktig å greie å formidle flere budskap på én gang når det gjelder bioingeniøryrket. Alt er ikke som det bør være, og innsatsen for høyere lønnsnivå, faglig utvikling og nok ressurser til laboratoriene må pågå kontinuerlig. Samtidig må man kunne løfte frem alt det positive ved å være bioingeniør. Det er et fremtidsrettet yrke. Etterspørselen etter yrkesgruppen er høy. Og etter fullført utdannelse blir man autorisert helsepersonell, men det finnes også et marked for bioingeniørkompetanse utenfor helsetjenesten.

ET SKÅR i gleden i år er at kjønnsbalansen blant søkerne til bioingeniørutdanning fortsatt er svært skjev. Cirka 20 prosent av førstevalgssøkerne er menn, det er en liten tilbakegang sammenlignet med de siste årene. Hva skal til for å få flere menn til å velge bioingeniøryrket? NTNU går nå nye veier med Youtube-serien «Guttastemning». Der blir vi kjent med gutter som utdanner seg til kvinnedominerte yrker - blant andre bioingeniørstudenten Erlend, som vi skrev om i forrige utgave. Kanskje kan slike tiltak ha effekt over tid? Det er uansett positivt at utdanningssteder tenker nytt, og jobber aktivt for å få opp andelen av det underrepresenterte kjønnet der balansen er svært skjev.

Les også:

Stabilt søkertall til bioingeniørutdanning

Stikkord:

Utdanning