Spennende utprøving av dronefrakt

Fra redaksjonen

Spennende utprøving av dronefrakt

Forhåpentligvis kommer finansieringen på plass, slik at forskningen på droner kan fortsette – med bioingeniører i en sentral rolle.

Publisert

Endret

Av SVEIN ARILD LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

DRONER kan brukes til transport av prøvemateriale og blodprodukter, men i Norge er dette fortsatt på teststadiet. Før dronefrakt kan bli rutine, må man være trygg på at sikkerhet og kvalitet kan garanteres.

FLERE LABORATORIER er engasjert i droneprosjekter. De skal ha ros for å sette av tid og ressurser til å prøve ut ny teknologi, som kan bli nyttig på sikt. Å finne nye og effektive løsninger er svært viktig for en helsetjeneste hvor tid og ledige hender er og forblir mangelvare.

BIOINGENIØRER fra Vestre Viken publiserer i denne utgaven originalartikkelen «Effekt av dronetransport på biokjemi- og hematologiparametere i blodprøver». Den er basert på data fra droneflyvning med blodprøver i oslofjordområdet høsten 2022. Også Oslo universitetssykehus, Helse Vest og St. Olavs hospital har gjennomført droneprosjekter.

DRONETRANSPORT vil før eller senere bli rutine, mener Trude Steinsvik, som er artikkelens førsteforfatter. Dronene kan erstatte transport med bil. Under ekstremværet «Hans» ble veiene stengt. Da kunne droner enkelt ha fraktet prøver eller blodprodukter.

MER FORSKNING er som sagt nødvendig før man kan slippe dronene løs. Prosjektet i Vestre Viken venter for tiden på mer penger, Helse Sør-Øst har i første omgang sagt nei. Forhåpentligvis kommer finansieringen på plass, slik at forskningen kan fortsette – med bioingeniører i en sentral rolle.

Les også

Effekt av dronetransport på biokjemi- og hematologoparametre i blodprøver

«Dronefrakt av pasientprøver og blodprodukter kommer til å bli rutine om noen år, men før det kan skje må flere teste det ut»

Stikkord:

Droner, Forskning, Vestre Viken