Er det så vanskelig å forstå at ansatte har ytringsfrihet?

Én av fem bioingeniører har opplevd negative reaksjoner fra arbeidsgiver etter å ha uttalt seg om forhold knyttet til egen jobb. Illustrasjon: Ketill Berger

Fra redaksjonen

Er det så vanskelig å forstå at ansatte har ytringsfrihet?

Hvis fagfolk ikke får uttale seg fritt om egen jobb og fagfelt, går samfunnet glipp av viktig kunnskap og innsikt.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

ÉN AV FEM bioingeniører har opplevd negative reaksjoner fra arbeidsgiver etter å ha uttalt seg om forhold knyttet til egen jobb. Det ble avdekket i BFIs ferske medlemsundersøkelse, og det kan ikke herske tvil om at dette er bekymringsfulle tall.

I TILFELLE det fortsatt finnes arbeidsgivere som ikke vet det, la oss gjenta budskapet fra utallige festtaler om demokratiet én gang til: Ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet! Ja, det finnes en lojalitetsplikt i arbeidsforhold, det finnes taushetsplikt og forretningshemmeligheter – men det er ingen grunn til å tro at det er slike forhold som ligger bak hvert eneste tilfelle hvor arbeidsgiver reagerer mot ansattes ytringer.

KUNNSKAPSMANGEL om hvor vid ytringsfriheten faktisk er, kan være en forklaring. Men alt kan ikke unnskyldes med det. Mange arbeidsgivere vet nok at de er på tynn is når de stopper ansatte fra å ytre seg, eller reagerer negativt i ettertid.

Ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet!

Det er bare det, at det er så enkelt å bruke arbeidsgivermakten til å slå ned på ytringer: Kritiske uttalelser om arbeidsmiljø, bemanning, prioriteringer og lignende, kan være ubehagelige. Kanskje begynner flere å stille spørsmål, det kan bli medieoppslag, politikere begynner å uttale seg og det blir masse «styr». For arbeidsgiver kan det føles mye enklere at alle bare holder munn.

ARBEIDSGIVER har stor makt til å stoppe ytringer. Det kan være nok med en enkel beskjed om at «dette tar vi internt, ikke sant?». Som ansatt har man ikke lyst til å ryke uklar med sjefen. Én negativ kommentar etter at man har uttalt seg offentlig, kan være nok til at man legger bånd på seg neste gang. Hvis det blir dårlig stemning på jobben, kan prisen for å ytre seg fort oppleves som for høy.

PROBLEMET med en praksis hvor ytringsfriheten stadig innsnevres bør være åpenbart for alle. Hvis fagfolk ikke får uttale seg fritt om egen jobb og fagfelt, går samfunnet glipp av viktig kunnskap og innsikt. Når det gjelder bioingeniører, jobber de fleste i offentlige sykehus. Dette er vår felles helsetjeneste – for å låne et av regjeringens favorittuttrykk. Det vil si at befolkningen har krav på informasjon og åpen debatt om helsetjenesten, og da må de ansatte få snakke fritt.

YTRINGSFRIHETEN er utrolig populær – på papiret. Men når noen tar den i bruk, er det plutselig ikke like hyggelig lenger. BFIs medlemsundersøkelse viser at det er rom for forbedring blant arbeidsgiverne, når det gjelder å tåle ansattes ytringer. Faktisk bør de ikke bare tåle, men aktivt fremme en åpenhetskultur og rose ansatte som engasjerer seg i offentlig debatt om jobben og fagfeltet.

 

Stikkord:

BFI, Samfunn, Ytringsfrihet