En karriere utenfor helsesektoren

Studenten

En karriere utenfor helsesektoren

Bioingeniører er ikke nødt til å arbeide innenfor helsesektoren. Men det kan være vanskelig for studenter å få kunnskap om de forskjellige jobbmulighetene som finnes.

Publisert

Endret

Vi har vært på et seminar hvor ansatte innen oljebransjen, næringsmiddelindustri og forskning presenterte arbeidsplassene sine for studenter ved Høgskolen i Bergen. Blant andre deltok kjemi- og bioingeniører fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet og Baker Hughes.
Seminaret åpnet virkelig øynene våre for bioingeniørers jobbmuligheter utenfor helsesektoren. Det fikk oss også til å lure på hvorfor vi ikke har tenkt mer på dette før.

Høgskolen vår har et godt samarbeid med Helse Bergen om ekstern praksis, utstyr og forelesere. Samarbeidet gagner studentene faglig og åpner for rekruttering til helseinstitusjonene. Ordningen fører til stort fokus på å forberede studentene på praksis i medisinske laboratorier, noe som er veldig flott for de mange som velger den veien videre i yrkeslivet.

Men hva om man vil utforske andre veier?

Mange studenter er ikke klar over mulighetene som finnes, ut over det som blir presentert i løpet av studiet. Gjennom praksis blir studentene introdusert for mulige fremtidige arbeidsgivere. Da bør de også på en eller annen måte få et møte med arbeidsplasser utenfor helsesektoren.

Det vil gjøre det lettere å skaffe seg oversikt over mulighetene som finnes der ute, for studenter som kan tenke seg en karriere utenfor helsesektoren. Slik det er nå, er informasjonsjobben overlatt til studentorganisasjoner som arrangerer bedriftspresentasjoner og utflukter, eller at studentene selv oppsøker bedriftenes stand på karrierearrangementer. Men når man i utgangspunktet har begrenset med informasjon, er det vanskelig å vite hvilke bedrifter det er relevant å oppsøke og hvilke arbeidsmuligheter man kan ha der.

Vårt inntrykk av arbeidsmarkedet utenfor helsesektoren, er at både arbeidsgivere og studenter vet for lite om hvordan bioingeniørens kompetanse kan være til nytte for bedriften. Arbeidsgiver vet lite om hva en bioingeniør kan, og bioingeniørstudentene vet lite om hva bedriften har behov for. Det virker derfor som om det stilles store krav til bioingeniørens evne til å promotere seg selv og sine kunnskaper i søknader og jobbintervju. Det kan være vanskelig hvis man har lite kjennskap til mulighetene i bransjen.

Noen studenter har kanskje klare tanker om hva de vil jobbe med. Andre vil gjerne utforske alle mulighetene som finnes, både i og utenfor helseinstitusjonene. Men det kan være vanskelig å vite hvem man skal spørre for å få informasjon. Da er arrangementer som bedriftspresentasjoner verdifulle for oss som er nysgjerrige.

Stikkord:

Arbeidsliv, Bioingeniørstudent, Utdanning