Tema: Bioingeniøren 50 år

Tema: Bioingeniøren 50 år

Bioingeniøren feiret 50 år som fagtidsskrift med en jubileumsutgave i april 2016. Gjennom året hadde vi også en serie kronikker, hvor forfatterne tok utgangspunkt i fagartikler fra 1966.