Takler asylkrisen med dugnadsånd

Bioingeniørene har byttet på å jobbe frivillig overtid, og har fått hjelp fra helsesekretærer i primærhelsetjenesten og sykepleiere som har erfaring med å ta blodprøver.

Bioingeniørene har byttet på å jobbe frivillig overtid, og har fått hjelp fra helsesekretærer i primærhelsetjenesten og sykepleiere som har erfaring med å ta blodprøver.

Aktuelt

Takler asylkrisen med dugnadsånd

Fem tusen asylsøkere har krysset grensen mellom Russland og Norge. De siste månedene har det lille sykehuset i Kirkenes, og de 15 ansatte på laboratoriet, stått overfor en formidabel utfordring.

Publisert

Endret

Fra september av økte asyltrafikken langs den såkalte arktiske ruten kraftig. Det begynte å komme rundt 50 asylsøkere per dag til grensestasjonen på Storskog. Alle skulle sjekkes for tuberkulose. Det skulle tas røntgen og IGRA-test.

– Det var travelt, men det gikk, sier May Kristoffersen, enhetsleder ved laboratoriet på sykehuset i Kirkenes.

Men så begynte det å komme 100 asylsøkere per dag, eller enda flere. Og i slutten av oktober var laboratoriets kapasitet sprengt.

– Da gikk vi over til å kun ta IGRA-prøver av barn under 15 år, forteller Kristoffersen.

Alle over 15 blir nemlig også undersøkt med røntgen thorax.

Les også: Asylsøkerne strømmer til, men Sykehuset Østfold har kontroll

Jobber overtid

Bioingeniøren snakket med Kristoffersen fredag 27. november. Etter et par hektiske måneder, hadde det da vært noen dager med færre asylsøkere på grenseovergangen mot Russland. Men det er alt for tidlig å si om nedgangen er permanent.

Prøvetakingen av asylsøkere skjer på ettermiddags- og kveldstid. Bioingeniørene har byttet på å jobbe frivillig overtid, og har fått hjelp fra helsesekretærer i primærhelsetjenesten og sykepleiere som har erfaring med å ta blodprøver.

– Vi har også fått låne en bioingeniør fra sykehuset i Harstad i fire uker, og snart kommer det én fra St. Olavs Hospital for å hjelpe til, sier Kristoffersen.

Bioingeniør Mikal Nygård fra St. Olavs Hospital drar snart til Kirkenes for å hjelpe til med prøvetakingen av asylsøkere.  - Jeg har lyst til å bidra. Jeg regner med intensive dager, og det blir interessant med nye utfordringer, sier han til NITOs nettsider.
Bioingeniør Mikal Nygård fra St. Olavs Hospital drar snart til Kirkenes for å hjelpe til med prøvetakingen av asylsøkere. - Jeg har lyst til å bidra. Jeg regner med intensive dager, og det blir interessant med nye utfordringer, sier han til NITOs nettsider.

Utfordringer

Noe som har overrasket henne og kollegene, er at det er mange barn blant asylsøkerne. Det gjør prøvetakingen mer krevende.

IGRA-prøvene er også arbeidskrevende, selv om de ikke skal analyseres i Kirkenes. Etter inkubering og sentrifugering blir de pakket og sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Men UNN og Finnmarkssykehuset har ikke samme datasystem, noe som skaper merarbeid i Tromsø, forklarer Kristoffersen.

Stikkord:

Asylsøkere, Blodprøvetaking, Finnmarkssykehuset, Tuberkulose