«Det er veldig fint å treffe andre typer årer»

Kristian Bergland er andreårsstudent ved Høgskolen i Østfold, og har praksis i den studentdrevne poliklinikken i Fredrikstad. Her øver han på Maria Dung Cao, som er ansatt ved bioingeniørutdanningen. Foto: Heidi Strand.

Aktuelt

«Det er veldig fint å treffe andre typer årer»

Som bioingeniørstudent i Østfold får Kristian Bergland ekstra praksis i en ny studentdrevet poliklinikk. Målet er å gi studentene enda mer yrkesrettet praksis, men en bieffekt er kortere pasientkø i den vanlige poliklinikken.

Publisert

Endret

Av HEIDI STRAND 

Pilotprosjektet startet opp i august i fjor, og er et samarbeid mellom Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold (SØ) og bioingeniørutdanninga ved Høgskolen i Østfold (HiØ).

Linda Syversen er høgskolelektor ved bioingeniørutdanninga i Fredrikstad. Foto: Heidi Strand.

- Jeg ble veldig gira da ideen ble lufta for meg i fjor, forteller Linda Syversen, som er høgskolelektor ved bioingeniørutdanninga i Fredrikstad.

Halve tida jobber hun også som bioingeniør ved seksjon for automasjon på Kalnes. Det var avdelingsleder ved Senter for laboratoriemedisin på sykehuset, Anne Kathrine Palacios, som tok initiativ til prosjektet, og sammen søkte de HiØ om prosjektmidler.

Tre studentveiledere

Med samarbeidsmidlene de fikk tildelt, frikjøpte de bioingeniør Herman Sundet Ruud i en 20 prosent stilling for å delta i prosjektet. Til vanlig jobber han ved Seksjon Pre-Post i Sykehuset Østfold.

Ruuds rolle i prosjektgruppa var å gjøre klart prøvetakingsrommet, og legge til rette for at studentene lærer seg og følger prøvetakingsprosedyrene som gjelder ved sykehuset. Han er også hovedansvarlig for å veilede studentene under prøvetakinga.

Herman Sundet Ruud har blant annet hovedansvaret for å veilede studentene under prøvetakinga. Foto: Heidi Strand.

- Det er veldig gøy å jobbe med studentene, for jeg ser at de får økt selvtillit og blir gradvis bedre, sier Ruud.

To tredjeårsstudenter ved HiØ er også veiledere i den studentdrevne prøvetakingspoliklinikken, sammen med Ruud. De måtte lære seg sykehusets prosedyrer og labdatasystem, og godkjennes av SØ som prøvetakere, før de kunne bidra.
Rett etter sommeren planlegger Syversen å sende neste studieårs veiledere til Kalnes for 2-3 dagers opplæring i august, slik at de er klare når høstsemesteret starter.

Poliklinikk i poliklinikken

Et steinkast unna bioingeniørutdanningas lokaler i Fredrikstad, ligger en av SØs prøvetakingspoliklinikker. Fordi poliklinikken ikke har noen skranke, registrer pasientene seg på en skjerm utenfor.

Studentpoliklinikken utgjør et ekstra prøvetakingsrom inne i den vanlige poliklinikken, og ved å klikke på køsystemet på pc-en kommer neste pasient til studentrommet.

- Vi unngår å ta inn barn og pasienter som har prioritert prøvetaking, da sistnevnte ofte er kreftpasienter som kan ha vonde og oppstukne årer, forteller Ruud.

Pasientene blir alltid spurt om de er komfortable med å la studentene få kjenne på åra, og eventuelt stikke.

- Det er viktig at studentene får erfaring i å finne årer - særlig de som er litt mer gjemt, selv om det kanskje er jeg som ender med å ta blodprøven, sier Ruud.

Fornøyde studenter

- Du får stikke et høl, sier pasienten i stolen og smiler lurt.
Den eldre kvinnen takket ja, uten å nøle, på spørsmål om studentene kunne få prøve seg. Andreårsstudent Kristian Bergland skjelver litt på hånden når han stikker, men treffer.

Andreårsstudent Kristian Bergland synes det er fint at han får mulighet til å stikke på andre enn medstudenter og lærere. Foto: Heidi Strand.:

- På skolen stikker vi bare hverandre, og de fleste er i tjueåra. Det er veldig fint å treffe andre typer årer, sier Bergland.

Bioingeniørstudenten liker variasjonen og mengdetreningen han får her, og at det gir et innblikk i hva som venter studentene ute i arbeidslivet.

- I dag har tre stykker takket nei, men i går var 16 pasienter innom og alle samtykket til å la studenter ta prøvene, forteller veileder Ruud.

I tilfeller hvor verken studenter eller veileder får til å ta blodprøven, eller hvor pasienten skal ta spesialprøver, får de hjelp av prøvetakerne ved den ordinære poliklinikken.

Ekstra praksis

Mellom praksisperiodene i første og fjerde semester har bioingeniørstudentene ved HiØ et lengre opphold med mye teori og kun intern praksis i laboratoriene i høgskolens lokaler.

- Da er det fint at de får et lite drypp av ekstern praksis. Det blir en kjapp repetisjon, og en forberedelse til den kommende praksisperioden, sier Syversen.

Som del av pilotprosjektet har andreårsstudentene vært i poliklinikken en halv dag hver, vanligvis på en studiedag. Hittil har de holdt studentrommet åpent to til tre dager per uke.

- Målet med denne studentdrevne poliklinikken er at den skal fungere parallelt med den vanlige poliklinikken, og helst avlaste den, - ikke hefte den, sier Syversen.

Pilotprosjektet varer fram til sommeren. Da er det slutt på samarbeidsmidlene, og det skal da evalueres om og hvordan dette kan videreføres. Håpet er å få dette inn i ordinær praksismodell.

Håper prosjektet kan utvides

Sykehuset Østfold har prøvetakingspoliklinikker i Sarpsborg, Halden, Askim og Moss, i tillegg til i Fredrikstad.

- Potensialet er stort, og det hadde vært gøy om det vi startet opp her, sprer seg, sier Syversen.

I Fredrikstad ser de på muligheten for også å inkludere flere studenter.

- De fleste sykepleierstudenter ved HiØ har jo praksis på Kalnes, hvor desentralisert prøvetaking er en sykepleieroppgave, sier hun.

Fordi har de bare har ett rom til rådighet i den studentdrevne poliklinikken, tar det tid å få gjennom et helt kull bioingeniørstudenter. Det vil kreve enda bedre logistikk hvis sykepleierne også skal være med, men Syversen er håpefull.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Blodprøvetaking, Høgskolen i Østfold, Undervisning, Veiledning