Fortsatt økning av VRE, LRE og CPO i Norge i 2023

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Fortsatt økning av VRE, LRE og CPO i Norge i 2023

Publisert

Endret

Av Heidi Strand

Det viser en rapport over forekomst og molekylærgenetiske analyser av innsendte isolater i 2023. Rapporten, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), viser at det er mange ulike bakteriekloner og resistensmekanismer i omløp. Det er fremdeles kjente høyrisikokloner som dominerer.

I 2023 ble det rapportert 89 personer med vankomycinresistente enterokokker (VRE), og 66 personer med linezolidresistente enterokokker (LRE), inkludert vankomycinresistente LRE. I forhold til året før var dette økninger på henholdsvis 19 (VRE) og 74 (LRE) prosent.

295 personer ble rapportert med karbapenemaseproduserende gram-negative bakterier (CPO). Av disse hadde 237 personer karbapenemaseproduserende Enterobacterales, 27 personer karbapenemaseproduserende Pseudomonas spp. og 31 karbapenemaseproduserende Acinetobacter spp. For de to førstnevnte tilsvarer dette en økning fra året før på henholdsvis 56 og 50 prosent, mens for Acinetobacter spp. sees ingen økning. Forekomsten av overførbar kolistinresistens gikk ned fra fire personer i 2022 til tre personer i 2023.

Utenlandsreiser, behandling av krigsskadde fra Ukraina, regionale utbrudd og innenlandssmitte er de viktigste årsakene til økningen.

K-res har nasjonal referansefunksjon for VRE, LRE, CPO og overførbar kolistinresistens.

Kilde: unn.no

Stikkord:

Antibiotikaresistens