Ny masterutdanning for bioingeniører

I slutten av januar var det samling på HVL for de 32 studentene på masteremnet i hematologi. Slike samlinger går over to til fire dager.

Aktuelt

Ny masterutdanning for bioingeniører

Fra høsten av tilbyr Høgskulen på Vestlandet (HVL) masterprogrammet Medisinsk laboratorieteknologi. Enkeltemnet hematologi har «tyvstartet», og har over 30 studenter denne våren.

Publisert

Endret

Tekst: SVEIN A. LILJEBAKK

Foto: KRISTIN RISA

- Endelig har vi fått det til!

Det fastslår Line Wergeland, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig på bioingeniørutdanningen. En master direkte rettet mot bioingeniører har lenge stått på ønskelisten til fagmiljøet på HVL og hos samarbeidende helseforetak. Wergeland tror tilbudet vil være populært også blant potensielle studenter. Hematologi, som er et av emnene som kan inngå i mastergraden, har 32 studenter fra 19 sykehus rundt om i landet.

- Det viser at interessen for etter- og videreutdanning er stor, sier hun.

Førsteamanuensis Line Wergeland mener den teknologiske og medisinske utviklingen fører til at det er behov for at flere bioingeniører tar mer utdanning enn den treårige bacheloren.

Nett- og samlingsbasert

Det flunkende nye masterprogrammet i medisinsk laboratorieteknologi baserer seg tungt på nettundervisning. Innimellom skal studentene komme på samlinger på campus i Bergen. Med andre ord – dette studietilbudet skal kunne brukes av bioingeniører fra hele landet, samtidig som de er i jobb.

OsloMet har et veletablert masterprogram for bioingeniører, og lanserte i fjor høst en oppgradering av dette studietilbudet. Blant annet ble det ryddet plass til flere valgbare emner. Wergeland ser imidlertid ikke på Oslo-utdanningen som en konkurrent. Hun ønsker en ordning hvor emner tatt ved det ene utdanningsstedet kan inngå i en grad ved det andre.

- Målet er at vi skal utfylle hverandre, sier hun.

- Trenger høyt utdannede bioingeniører

- Hvorfor er det behov for denne masteren?

- Fordi utviklingen i laboratoriene fører til at vi trenger flere bioingeniører med mer enn treårig utdanning. Antall analyser øker, kravet til svartid går ned og analysene blir mer avanserte. Pasientene skal ha persontilpasset medisin. Vi må dessuten ha bioingeniører med master og ph.d. som kan drive innovasjon, forske og utdanne og inspirere fremtidens bioingeniørstudenter.

- Master i medisinsk laboratorieteknologi ved HVL får snart sin debut hos Samordna opptak. I slutten av april kommer søkertallene. Hvor mange studenter må dere ha?

- Ifølge høgskolens retningslinjer trengs det minst 20 studenter for at masterprogrammet skal være økonomisk bærekraftig, sier Wergeland.

Les mer:

Master i medisinsk laboratorieteknologi (hvl.no)

Stikkord:

Høgskulen på Vestlandet, Utdanning