Ti prosent flere vil bli bioingeniør

Antall søkere til bioingeniørutdanning øker igjen. Bildet viser studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Illustrasjonsfoto: Kristin Risa

Aktuelt

Ti prosent flere vil bli bioingeniør

I år er det 1005 søkere som har bioingeniørutdanning som førstevalg. I fjor var det 913.

Publisert

Endret

Søkertallene til høyere utdanning ble offentliggjort av Samordna opptak 26. april. Drøyt 142 000 personer har søkt om studieplass, en økning på 4,7 prosent fra i fjor.

Bioingeniørutdanning økte betydelig i popularitet i løpet av forrige tiår, og har siden 2017 ligget mellom 900 og 1100 førstevalgssøkere. I år er det igjen flere enn 1000 slike søkere, til 410 planlagte studieplasser.

Kjønnsbalansen blant søkerne har imidlertid ikke blitt jevnere. For ti år siden var 23 prosent av førstevalgssøkerne menn. I år er det 20 prosent menn.

Oversikten viser førstevalgssøkere ved hver bioingeniørutdanning. Fjorårets søkertall i parentes:

  • Universitetet i Agder: 92 (95)
  • Høgskulen på Vestlandet: 149 (140)
  • OsloMet: 278 (246)
  • NTNU Trondheim: 257 (205)
  • NTNU Ålesund: 54 (48)
  • Universitetet i Tromsø: 37 (38)
  • Høgskolen i Østfold: 77 (90)
  • Høgskolen i Innlandet: 61 (51)

Stikkord:

Utdanning