3/13: "-OMICS"

3/13: "-OMICS"

Publisert

Endret

Bioingeniøren 3 2013.PDF (6 MB)

Innhold:

Fag i praksis: Genomikk: Fra teknologisk utvikling - via forskning - til klinikk. S. 20 - 23.

Fag i praksis: Proteomikk - snart klart for klinikken? S. 24 - 27.

Bioingeniøryrket i framtida: "-OMICS" - en ny karrierevei for bioingeniører? S. 18 - 19.

Aktuelt: Åpner bioingeniørstudiet for helsefagarbeidere. S. 6.

Fra redaksjonen: Fra helsefagarbeider til bioingeniør? S. 5

Aktuelt: Farlig farvann? Om bioingeniører og sosiale medier. S. 7 - 8.

Bioingeniøryrket i framtida: Framtida er lys! S. 14 - 17.

Bokomtale: "Blodprøvetaking i praksis" av Astrid-Mette Husøy. S. 28.

Studentspalten: På terskelen til arbeidslivet. S. 29.

Debatt: Hvordan få flere unge til å melde seg som blodgivere? S. 30 - 31.

Kronikk: Bioingeniører en etterspurt yrkesgruppe - hvordan skaffer vi flere? S. 32 - 33.

Tett på: Anne Vegard Stavelin. S. 34 - 35.