10/14: STØY - et nødvendig onde?

10/14: STØY - et nødvendig onde?

Publisert

Endret

Bioingenioren 10 2014.pdf (3 MB)

Innhold

FAG doktorgrad: Molekylær karakterisering av hjernesvulster (s. 16)

FAG intervju: Studerte Borrelia og fant stor genetisk variasjon (s. 17)

FAG oversiktsartikkel: Genetisk mangfold i Borrelia burgdorferi sensu lato (s. 18 - 23)

Arbeidsmiljø: STØY - et nødvendig onde? (s. 8 - 11)

Ebola: Rapport fra isolatet (s. 12 - 15)

Aktuelt: Skal diskutere oppvarming av spedbarnshæler (s. 6)

Lederdagene:

Spesialistgodkjenningen: Godt likt, men lite brukt (s. 24)

OUS lager «klinisk stige» for bioingeniører (s. 24)

Arbeidsmiljøprosjekt ga IA-pris (s. 25)

Nettverkstreff 2014:

Det finnes ikke menneskelige feil (s. 26 - 27)

Kurs i preanalyse:

Hva kan man snakke med pasienten om? (s. 28 - 29)

RUFBIF mener: Bioingeniører må ta større plass i medisinsk forskning (s. 34 - 35)