7/19: Utdanning

7/19: Utdanning

Publisert

Endret

Bioingeniøren 7 2019.pdf (6 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. SAN og Spekter ble enige, streik avverget

7. - Bioingeniører har også en psykisk helse!

8. Kan droppe å ta flere tusen blodprøver

9. Sykdomsgåte kan bli løst ved hjelp av bioingeniørers bacheloroppgave

10. Tre avgjørende timer for kull 2018

16. Mattrygghet for ferske hybelboere

FAG

18. Fag i praksis: HIT happens!

24. Fag aktuelt: "HIT happens" - det fikk Eva Lisa Piiksi erfare

26. Fag i praksis: En mann med depresjon og mangelfull effekt av venlafaksin

Bioingeniøren 7 2019
Bioingeniøren 7 2019

Valg i BFI

39. Valg av nytt fagstyre

43. Valg av nytt yrkesetisk råd

Faste spalter

5. Fra redaksjonen:

  • Praktisk eksamen på full fart inn igjen
  • Unge bioingeniører hever stemmen

6. Fag og forskning

30. Ytring: Still krav, kom med forslag, engasjer deg!

31. Debatt: Bioingeniørene trenger skikkelige rutiner for debrifing etter utfordrende hendelser på jobb

32. Kommentarfeltet

32. Bioingeniøren for 25 år siden

33. Kryssord

33. Lab-Liv

34. Tett på: Clara Christensen

36. BFI:

  • Fagstyret mener: Skikkethetsvurdering - tar vi kravet alvorlig nok?
  • Etikk: Politiattest for å få egne barn