2/20: Nukleærmedisin

2/20: Nukleærmedisin

Publisert

Endret

Bioingeniøren 2 2020.pdf (3 MB)

INNHOLD

Aktuelt

7. BFI får stadig flere medlemmer

8. Klar for det nye coronaviruset

11. OsloMet til topps i studentundersøkelse

Fag

12. Aktuelt: Fagartikkelpriser til OUS og NTNU

14. Aktuelt: - Det bør være trygt og ønskelig å korrigere hverandre

16. Fag i praksis: Ny metode for diagnostikk og oppfølging av nevroendokrine svulster

Bioingeniøren 2 2020

22. Aktuelt: Nukleærmedisinen trenger både bioingeniører og radiografer

23. Aktuelt: Radiografene inntar (og overtar?) nukleærmedisinen

25. Prøvesvaret: Ei mystisk fortynna prøve

Faste spalter

5. Fra redaksjonen

  • Gi ikke slipp på nukleærmedisinen!
  • Viktig debatt om studentundersøkelse

6. Fag og forskning

26. Debatt: Bioingeniørstudiet trenger flere menn

27. Lab-Liv

28. Ytring: Studentaktive læringsformer fremmer ansvar for egen læring

29. Bioingeniøren for 25 år siden

30. Tett på: Maren Øverseth

32. BFI

  • Fagstyret mener: Alle kan bidra når veien videre skal utformes
  • Etikk: Når pasienten vil ta prøven selv