Moderne læreverk i generell mikrobiologi – på norsk

FAG Bøker

Moderne læreverk i generell mikrobiologi – på norsk

Leter man etter en innføringsbok i mikrobiologi, finnes det mange å velge mellom om man syns det er greit å lese på engelsk. Norske bøker er det ikke så mange av, og innenfor generell mikrobiologi er Arne Tronsmos bok, meg bekjent, den første.

Publisert

Endret

Boken starter med et tilbakeblikk på mikrobiologiens historie. Så følger en kort repetisjon av kjemi, biokjemi og cellebiologi, akkurat nok til å ha utbytte av videre lesning. Det er også med et kapittel om praktisk mikroskopi og fargemetoder. Videre følger kapitler som beskriver mikrobiell metabolisme og vekst, samt beskrivelse av metoder for begrensing av mikrobiell vekst.

Kapittel 8 gir en oversikt over mikrobiell genetikk og dette gir god bakgrunn for å få fullt utbytte av siste kapittel, som gir en presentasjon av molekylærbiologiske metoder. Her er også en kort oversikt over genomikk og nyere sekvenseringsmetoder. Det er brukt forholdsvis mye plass på å beskrive klassifisering av mikroorganismer og presentere det store mangfoldet som finnes av ulike mikrobetyper.

Dette kan virke overveldende, men forfatteren forteller at virkeligheten er mye mer kompleks. Sannsynligvis er bare noen få prosent av alle de artene som finnes beskrevet per i dag.

Lite om antibiotika

Det er brukt lite plass til å beskrive infeksjonssykdommer og humanpatogene mikrober. Noe mer vekt er lagt på immunologi, mens antimikrobielle forbindelser (antibiotika) blir avspist med syv sider. Hvis man har som mål å få et godt grunnlag innen medisinsk mikrobiologi, blir man nok litt skuffet, for dette er en bok på under 400 sider og mikrobiologien er et stort og sammensatt fagfelt.

Moderne læreverk

Boken framstår likevel som et moderne læreverk med gode illustrasjoner, praktiske eksempler og oppsummeringer av hovedpunktene til slutt i hvert kapittel. Den har også et godt stikkordregister og en liste over viktige begreper. Stoffet er for det meste presentert på en forståelig og konsistent måte.

Dette er en bok for dem som ønsker en forståelig innføring i generell mikrobiologi på norsk, men innslaget av medisinsk mikrobiologi er forholdsvis beskjedent.

Stikkord:

Bokomtale, Mikrobiologi